BEOGRAD – Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na šest meseci kućnog zatvora jednog montera za liftove, jer je zbog njegovog nepoštovanja tehničkih pravila i zaštite prilikom popravke, stanar zgrade propao u okno lifta dva nivoa ispod prizemlja i izgubio život.

Tom presudom potvrđena je prvostepena odluka Drugog osnovnog suda u Beogradu kojom je M.

M. osuđen zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti, objavljeno je na sajtu Apelacionog suda.

Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu.

Apelacioni sud je zaključio da kazna lift monteru ispravno određena, imajući u vidu olakšavajuće okolnosti, kao što su njegovo korektno držanje pred sudom, kao i odsustvo otežavajućih okolnosti.“Kazna kućnog zatvora u trajanju od šest meseci je srazmerna tezini krivičnog dela i stepenu krivice okrivljenog, a istovremeno je nužna i dovoljna za ostvarenje svrhe kažnjavanja“, navodi se u odluci Apelacionog suda.

M.

M. je 6. decembra 2008. godine, kao odgovorno lice po nalogu službe za hitne intervencije Javnog preduzeća „Gradsko stambeno“ u Beogradu otišao sa kolegom da otkloni kvar na liftu koji se zaglavio u zgradi.

U prizemlju zgrade ključem za prinudno otvaranje odbravio je vrata lifta i, pošto je utvrdio da se kabina lifta nalazi na šestom spratu, sa kolegom se popeo stepenicama do šestog sprata.

Međutim, prethodno nije proverio da li su vrata lifta u prizemlju zabravljena, niti da li je elektromehanička brava koja automatski zatvara i zabravljuje vrata ispravna, a to je, kako se navodi u presudi, bio dužan da uradi pre napuštanja lica mesta, odnosno bio je dužan da se uveri da potencijalni korisnici lifta nisu ugroženi.

Pošto nisu uspeli da ustanove razlog zastoja lifta, M.

M. je lift isključio do dolaska ekipe koja održava lift, a potom su napustili zgradu.

Nakon toga, sada pokojni A.

A, ušao je u zgradu i otvorio vrata lifta u prizemlju koja nisu bila zabravljena i propao kroz liftovsko okno dva nivoa ispod prizemlja.

Usled toga zadobio je teske telesne povrede koje su prouzrokovale njegovu smrt, navodi se u presudi.

Ostavi poruku