NIŠ – Ivanu Milovanoviću (37), koji je bio optužen zbog teškog ubistva jer je 21. avgusta prošle godine u „ljubavnoj sobi“ niškog zatvora zadavio bivšu suprugu Bojanu Bačević (27), biće ponovo suđeno u Višem sudu.
Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu, kojom mu je izrečena zatvorska kazna od 30 godina, i vratio na ponovno odlučivanje.
Razlog su, kako je navedeno, bitne povrede odredaba krivičnog postupka jer je izreka presude nerazumljiva u pogledu radnje krivičnog dela.
Kao i što su razlozi o odlučnim činjenicama nejasni.
Apelacioni sud je usvojio žalbu branioca Ivana Milovanovića, u kojoj je navedeno da nije reč o teškom već o običnom ubistvu i da je sudski veštak neuropsihijatar utvrdio da je optuženi bio bitno smanjeno uračunljiv prilikom izvršenja dela.
A to isključuje umišljaj kao bitan element za postojanje teškog ubistva.
Pored toga, utvrđeno je da je Ivan zlostavljao Bojanu pre ubistva, ali i da je zbog toga bio već osuđen u zatvoru.
Milovanoviću, koji je u niškom zatvoru izdržavao kaznu od tri godine i deset meseci zbog trgovine narkoticima, bivša supruga došla je u posetu, što je on iskoristio da je usmrti.
Na sudu se branio da je Bojanu zadavio jer je htela da njihovu osmogodišnju ćerku odvede u inostranstvo.

Ostavi poruku