Austrijske vlasti suočene su sa povećanjem broja podnetih molbi za dobijanje azila od maloletnika, koji su se bez roditelja uputili na put u Evropu, ukazuju danas bečki mediji. Najveći broj, oko 6.000 dece i maloletnika koji su došli u Austriju bez roditelja i zatražili azil, poreklom je iz Avganistana. Do kraja oktobra nadležne vlasti primile su od maloletnika 6.175 zahteva za dobijanje azila. U poređenju sa prošlom godinom to je rast od oko 200 odsto, proizilazi iz statističkih podataka Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije. Inače do kraja septembra je u Austriji podneto ukupno 56.356 zahteva za dobijanje azila, od kojih su 11 odsto podnela lica u starost ispod 18 godina koji su bez porodice došli u Austriju. Većina tih izbeglica je između 14 i 18 godina, a 380 podnosilaca molbe je čak i ispod 14 godina. Proteklih godina je neprestano rastao broj maloletnih podnosilaca molbi za dobijanje azila. Dok je 2006. „svega“ 414 maloletnika bez roditelja zatražlo azila u Austriji, 2009. taj broj je porastao na 1.062. Kod ukupnog broja molbi za dobijanje azila „vode“ Sirijci, kod maloletnika je najveći broj Avganistanaca. Čak 65 odsto maloletnika bez pratnje roditelja je poreklom iz Avganistana, a na drugom mestu su Sirijci. Austrija trenutno muku muči sa smeštajem za maloletnike bez roditeljske pratnje. Nijedna od devet pokrajina ne ispunjava svoje obaveze u potpunosti u vezi smeštaja, tako da Beč trenutno, sa 800 smeštaja za maloletne azilante, brine o najvećem broju zbrinute dece.

Ostavi poruku