PENZIONERKI Tatjani Birčević iz Beograda, koja je 2008. godine prodala plac investitoru, naloženo je da Direkciji za građevinsko zemljište, na ime naknade za uređenje građevinskog zemljišta, plati čak 360.000 evra! Naime, investitor je Tatjanu, bez njenog znanja, upisao kao suinvestitora u izgradnji stambenog objekta tako što je zloupotrebio punomoćje koje mu je dala prilikom prodaje zemljišta za regulisanje komunalnih obaveza.
Tatjana je plac i dve stare kuće dala investitoru da na tom mestu sagradi zgradu, a zauzvrat je dobila dva nova stana.
Tada je potpisala i punomoćje sa kojim je on trebalo da u njeno ime podnosi zahteve, pribavlja dokumentaciju i plaća dažbine.
Tatjana tvrdi da je investitor to zloupotrebio i 2008. godine zaključio ugovor sa Direkcijom po kojem je ona postala suinvestitor.
Time je njoj pripala obaveza plaćanja dela naknade za uređenje građevinskog zemljišta.
Posle godinu i po dana Direkcija je tužila Tatjanu tražeći da za ovu naknadu uplati 10 miliona dinara, što je tad bilo oko 100.000 evra.
Zbog kamata to potraživanje je do 2013. godine naraslo na ogromnih 43 miliona dinara. – Za taj ugovor po kojem ja treba da plaćam naknadu Direkciji nisam znala, jer bih se sigurno usprotivila – priča nam Tatjana Birčević. – U ugovoru sa investitorom jasno je navedeno da ja nemam nikakve finansijske obaveze, već da samo menjam plac i objekte za dva stana.
Sve ostalo njemu pada na teret.
Međutim, on je platio samo deset odsto naknade za uređenje građevinskog zemljišta, kako bi počeo sa gradnjom i više nije plaćao.
Onda je Direkcija tužila njega, ali i mene.
Tatjana kaže da je za tužbu i sudski proces saznala tek 2011. godine. – Penzionerka sam i ovaj problem mi je potpuno poremetio život.
Zbog troškova za suđenje skoro da mi ne ostane za hleb – kaže Tatjana. – Neverovatno je da je Direkcija od investitora kao garanciju uzela menicu sa dva žiranta, a pokrenuli su je tek ove godine, šest godina posle podizanja tužbe.
Tatjanin advokat Aleksandar Đurković kaže da niko normalan ne bi zaključio ugovor po kojem će za plac i objekte koji su srušeni dobiti stan vredan 100.000 evra, a sa druge strane obavezu da plati basnoslovnu naknadu. – U Direkciji su prihvatili punomoćje, a nisu gledali na šta se ono odnosi – navodi Đurković. – Ko ga pročita, ne bi mu bilo teško zaključiti da je vlasnik zemljišta ušao u taj ugovoreni odnos bez svoje volje.
Naročito što je u Beogradu ogroman broj ljudi bio u sličnom problemu. TRAŽITE GARANCIJU ADVOKAT Aleksandar Đurković naglašava da se proteklih godina odigralo toliko prevara ubacivanjem vlasnika zemljišta kao učesnika u troškovima naknade, da sudski procesi Direkcije protiv njih više uopšte nisu sporadična pojava. – Ljudi moraju da vode računa šta potpisuju, da isključe svoju obavezu plaćanja i pravo nekoga da ih zadužuje – napominje Đurković. – U poslove takve vrednosti ne treba da se upuštaju bez stručne pomoći advokata.
Kad pregovaraju da menjaju zemljište za stan, obavezno da traže obezbeđenje kroz hipoteku ili bankarsku garanciju da će investitor ispuniti svoje obaveze. RAZLIČITE PREVARE ADVOKAT oštećene Tatjane, Aleksandar Đurković kaže da su poznata tri scenarija po kojima investitori vlasnike zemljišta enormno zadužuju. – Jedan je primer kao kod Tatjane, drugi je gde su ugovori sa Direkcijom zaključivani na osnovu falsifikovanih punomoćja – objašnjava Đurković. – Postoji i treća varijanta kada preduzeće koje je investitor ode u stečaj i postane nesposobno za plaćanje.
Tako vlasnici zemljišta ostanu jedini dužnici prema Direkciji. Đurković kaže da vlasnici zemljišta duguju Direkciji čak i kad investitor ne završi zgradu, već napusti gradilište.
Tako imaju trostruki problem, srušena im je stara kuće, nisu dobili novi stan i još duguju ogromne pare.

Ostavi poruku