VAŠINGTON – Američko Ministarstvo finansija usvojilo je nove mere koje će blokirati spajanja kompanija koja imaju za cilj izbegavanje plaćanja poreza u SAD, čime je dovedeno u pitanje potencijalno spajanje „Fajzera“ i irskog Alergana vredno 150 milijardi dolara.

SAD oporezuju profite domaćih kompanija, bez obzira na to gde su ostvareni, po stopi od 39 odsto, više nego bilo koja druga bogata zemlja u svetu, a kada neka firma kroz spajanje sa drugom postane inostrana, ona više ne plaća u SAD porez na profit koji ostvaruje u inostranstvu, već samo na profit ostvaren u zemlji, prenosi Frans pres.

Takve kompanije, međutim, najčešće zadržavaju najveći obim poslovanja u SAD, gde su porezi viši.

Ministar finansija, Džejkob Lu, navodi da je cilj novih propisa da se smanje koristi koje kompanije ostvaruju takvim potezima i da se takve transakcije otežaju, kao i da se ukinu poreske olakšice američkim kompanijama koje kupuju manje inostrane firme a zatim prebacuju svoje sedište u inostranstvo da bi smanjile poreske obaveze.“Američke kompanije trenutno koriste prednosti okruženja koje im omogućava da prebace svoje adrese u inostranstvo i izbegnu plaćanje poreza u SAD a da ne promene značajnije način poslovanja.
Odgovornost je ministarstva da zaštiti američku poresku osnovu“, navodi ministar.

Novi propisi ukinuće poreske olakšice firmama koje sedište prebace u drugu zemlju i otežaće transfere sredstava namenjene izbegavanju propisa, kojima je definisano da ako američki akcionari neke firme drže 80 odsto njenih akcija, ta kompanija se smatra američkom bez obzira na to gde joj je sedište.

Zbog svog ultra niskog korporativnog poreza od 12,5 odsto, Irska je omiljena destinacija kompanija koje izbegavaju plaćanje poreza u matičnoj zemlji.

Ostavi poruku