U nastavku suđenja Harisu Čauševiću, koji je optužen za teroristički napad na Policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna 2010. godine, odbrana je i danas navela da se ni nakon skoro pet godina ne okončava agonija u vezi sa dostavljanjem dokaza od strane Tužilaštva BiH.

Čauševićev branilac Ifet Feraget smatra da Tužilaštvo ne želi da objelodani kompletne dokaze kojima raspolaže.

“Indeks dokaza koje posjeduje Tužilaštvo nije obuhvatio sve dokaze koji se nalaze u tužilačkom spisu. Uložio sam više od 20 dokaza kojih nema u indeksu, a našao sam ih u tužilačkom spisu”, rekao je Feraget.

Kao ključni problem u ovom procesu, Feraget je naveo tvrdnju tužioca Dubravka Čampare da ne postoji snimak uviđaja, nego da postoji snimak lica mjesta.

Ako je tako, Feraget je pitao šta je tužilac Ozrenka Nešković dostavila FBI – da bi on vršio istragu.

“Zapisnik o uviđaju čije postojanje se negira, evidentno postoji oko pet godina, pa ako nije snimak uviđaja, nego samo snimak lica mjesta, bio bi red da tužilac to kaže. Međutim, on je i to negirao, čime je prešao liniju koju je zakon postavio između odbrane i optužbe”, naveo je Feraget.

On je istakao da je jedan od glavnih razloga za poništavanje prvostepene presude, kojom je Čaušević osuđen na 45 godina zatvora, nedostavljanje dokaza i navodi tačke 60. drugostepene presude u kojoj je decidno navedeno da Sud nije u poziciji da sačuva standarde pravičnog suđenja dok tužilaštvo “ne stavi na sto sve dokaze kojim raspolaže”.

Feraget smatra da je ovakvim odnosom prema odbrani tužilac Dubravko Čampara doveo u pitanje efikasnost postupka, te bez ikakve potrebe utrošio značajna budžetska sredstva tako što se treći put pozivaju i saslušavaju isti svjedoci.

U drugom dijelu suđenja preslušani su iskazi svjedoka Jasmina Mekića koji je govorio o vlasniku internet kafea “Matriks” u Bugojnu Nedžada Bašića, koji se nalazi u neposrednoj blizini Policijske stanice na koju je izvršen napad.

Mekić je naveo da ne zna da li je Bašić znao rukovati eksplozivom i da li je imao sukoba sa inspektorom Policijske stanice u Bugojnu Muamerom Karadžom.

Preslušan je i iskaz vještaka federalnog MUP-a Mevludina Hajdara, koji je prema nalogu Tužilaštva u nekoliko navrata izvršio vještačenje tragova na mjestu eksplozije i tragova policijskih agencija.

Hajdar je, između ostalog, rekao da su na zidu Policijske stanice i dva automobila pronađeni tragovi eksploziva “pentrit”, te da je tokom vještačenja kliješta i kolica, izuzetih tokom pretresa kuće u kojoj je Čaušević živio, utvrđeno prisustvo tragova eksploziva TNT i “pentrita”.

Odbrana je danas direktno ispitala i Amira Ćorića, koji je 2008. godine, kao pripadnik Agencije za istrage i zaštitu BiH /Sipa/ bio vođa tima za borbu protiv terorizma.

Ćorić je rekao da ga je o napadu na Policijsku stanicu u Bugojnu obavijestio kolega Alen Mujkanović, te da mu je na putu za Bugojno pretpostavljeni Amer Hadžimamutović javio da je uhapšen Haris Čaušević.

Svjedok je dodao da ne zna kada i gdje je Čaušević uhapšen. Potvrdio je da su istragu vodili Tužilaštvo BiH i Federalna uprava policije, a da je Sipa pružala neophodnu pomoć na terenu.

“Dva tima Sipe preuzela su pretres stambenog objekta Harisa Čauševića. O tome je sačinjen izvještaj za koji pretpostavljam da je, putem Tužilaštva, dostavljen Sudu BiH”, izjavio je Ćorić.

On je naveo da je tokom uviđaja bio izvan ograđenog prostora i da nije vidio da li je vršeno snimanje.

Suđenje će biti nastavljeno u ponedjeljak, 4. maja.

Ostavi poruku