Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас у првом читању Приједлог закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, чији је предлагач Клуб посланика СББ-а БиХ.

Приједлогом закона предвиђа се брисање одредбе у Закону о платама и накнадама у институцијама БиХ, према којој изабрани функционери и носиоци функција након престанка мандата имају право на једногодишњу накнаду у износу плате коју су примали на том мјесту.

Законски приједлог СББ-а скинут је са дневног реда прошле сједнице Представничког дома, јер је Комисија за финансије и буџет овог дома затражила да се о њему изјасне Савјет министара БиХ и Министарство финансија и трезора БиХ.

Савјет министара БиХ потврдио је прошле седмице мишљење Министарства финансија и трезора БиХ о приједлогу овог закона којим се подржава доношење измјена цјелокупног законодавства, укључујући и Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ, којима се рационализује потрошња, па и смањење издатака по основи примања именованих и изабраних лица у институцијама БиХ.

Из Савјета министара БиХ саопштено је да се регулисању плата и накнада у институцијама БиХ, па и накнада за продужени радноправни статус, треба приступити полазећи од законских одредби које подразумијевају доношење политике плата и накнада у институцијама за изборни период 2015. – 2018. године.

„Истовремено, потребно је приступити измјенама свеукупног законодавства, којима се регулише радноправни статус и област плата и накнада у институцијама БиХ, укључујући и измјене одредбе члана девет, става два Устава БиХ о забрани смањивања плата изабраним званичницима за вријеме трајања мандата“, наводи се у овом мишљењу.

Представнички дом није у другом читању усвојио Приједлог закона о царинској политици у БиХ, јер за њега није гласала потребна већина посланика из Републике Српске, па ће бити упућен Колегијуму Представничког дома на усаглашавање.

Циљ овог законског приједлога је његово усклађивање са европским законодавством, што је прецизирано и Споразумом о стабилизацији и придруживању са ЕУ.

Измјене овог закона односе се на подстицај домаћој привреди, конкретно изједначавању права и услова привређивања домаћих са страним инвеститорима, без дискриминације у погледу права на увозне повластице.

Овим законом се први пут уводи категорија овлаштени привредни субјекат, што ће довести до уштеда у новцу и времену пословних субјеката у БиХ, а новина је и увођење електронског пословања.

Представнички дом дао је рок од 20 дана Уставноправној комисији да достави Извјештај о Приједлогу закона о облигационим односима у цивилном ваздухопловству БиХ.

Овом законском материјом уређују се облигационо-правни односи, који се односе на међународни превоз путника, пртљага и терета, а који се обавља авионом за накнаду.

Законом ће бити испуњен још један од кључних услова из Мултилатералног споразума о успостављању заједничке европске ваздухопловне области који је БиХ ратификовала 2008. године и обавезала се на његово извршавање.

Усвојен је негативан извјештај Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома о Приједлогу закона о измјенама и допунама закона о ваздухопловству БиХ, чији је предлагач посланик Мирсад Мешић, чиме је овај закон одбијен.

Представнички дом усвојио је извјештаје о извршеној ревизији учинка о темама „Издаци за судске спорове“ и „Контрола ваздушног саобраћаја“, које је припремила Канцеларија за ревизију институција БиХ.

Усвојен је пријелог посланика ПДП-НДП Момчила Новаковића о провођењу јавног саслушања представника БХ АNSA, BHDCA и савјета министара БиХ у вези са пропустима који су за посљедицу имали неостваривање прихода и избјегавање додатних издатака, те умањивање издатака наведених у извјештају.

Усвојен је и приједлог закључка посланика ХДЗ-а БиХ у Представничком дому Николе Ловриновића да представнички дом од Савјета министара БиХ захтијева информацију крајем сваког квартала о напретку у процесу преузимања надзора над ваздушним простором БиХ све док ова обавеза не буде реализована.

Усвојен је и закључак посланика СДС-а Александре Пандуревић којим Представнички дом од Канцеларије за ревизију институција БиХ тражи да приоритетно уради финансијску ревизију за 2014. годину Агенције за пружање услуга у ваздушном саобраћају.

Примљен је к знању Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2013. годину.

Представнички дом потврдио је данас раније именовање Дениса Звиздића за предсједавајућег Савјета министара БиХ.

Ни данашњој сједници Представничког дома нису присуствовали посланици СНСД-а и ДНС-а, који су је напустили након што у дневни ред није уврштен њихов захтјев за разрјешење Шефика Џаферовића са позиције предсједавајућег дома.

Наредна сједница требало би да буде одржана 26. фебруара.

 

 

Ostavi poruku