BiH je na evropskom dnu kada se radi o visini izdvajanja sredstava za rad pravosuđa, koje iznosi samo 0,82 odsto bruto domaćeg proizvoda, ili oko 210 miliona maraka na godišnjem nivou, proizilazi iz dokumenata o BiH na internet stranici Evropske komisije.

Prema tim podacima, iza BiH su samo Rumunija, Srbija, Makedonija, Turska, Albanija, Gruzija i Moldavija.

Slične podatke našli smo i na stranici Savjeta Evrope, koji su pokazali da se za pravosuđe BiH izdvaja samo 28 evra po stanovniku, dok je evropski prosjek dvostruko veći i iznosi 60,6 evra. Za pravosuđe u EU najviše izdvaja Švajcarska, oko 200 evra po glavi stanovnika, a Holandija 125 evra. U vrhu su još i Monako, Britanija, Njemačka, Švedska, Norveška i Austrija.

Kada se radi o našem regionu, Hrvatska za pravosuđe izdvaja 47 evra po stanovniku, Crna Gora 40, a Srbija malo manje od nas, oko 27 evra.

Ovako mala izdvajanja značajno utiču na broj procesuiranih slučajeva.

I u prošlom Izvještaju o napretku BiH Evropske komisije, istaknuto je da je progon slučajeva visoke korupcije izuzetno nizak, a da je politička volja podrške pravosuđu za istinsku borbu protiv korupcije na nivou retorike.

„Vidljive su ozbiljne mane kad je u pitanju nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa, a nastavlja se uplitanje politike u njegov rad. Djelimično je bilo i političkih pritisaka na procesuiranje ratnih zločina, uključujući i provođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu ‘Maktouf i Damjanović'“, naveli su oni. Upozorili su da je zbog budžetskih ušteda i dalje nepopunjeno oko 13 odsto svih sudskih i tužilačkih pozicija u BiH.

Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, pak, nam je stigao odgovor u kojem su istakli da oni ne raspolažu podacima o broju procesuiranih predmeta visoke korupcije.

„Želimo vas obavijestiti da podaci iz Sistema za upravljanje predmetima o licima koja su obuhvaćena prijavama, istragama ili presudama u predmetima korupcije ne uključuju podatke na osnovu kojih bi se mogli pripremiti podaci o predmetima, kako navodite ‘visoke korupcije'“, naveli su.

Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla i bivši sudija Okružnog suda u Tuzli, smatra da je za efikasan i samostalan rad pravosuđa potrebno obezbijediti finansijsku nezavisnost, upozoravajući da ga sadašnji način finansiranja, koji ovisi o političkoj volji, ozbiljno ugrožava.

Rekao je da Forum zajedno sa Helsinškim odborom za ljudska prava sprovodi projekt poboljšanja efikasnosti rada pravosuđa, čiji je osnovni cilj obezbjeđivanje finansijske nezavisnosti.

„Pravosuđe mora biti nezavisno, efikasno, samostalno i odgovorno za svoj rad, jer samo sa takvim sudskom možemo biti država pravde“, rekao je on.

Ocijenio je da bi se kroz izmjene Zakona o krivičnom postupku mogla poboljšati efikasnost, a izdvajanjem većih sredstava za vještačenja znatno ubrzati provođenje sudskih postupaka.

Izvor: Nezavisne novine

Ostavi poruku