IZMENE Zakona o socijalnoj zaštiti treba da budu donete do polovine godine, pa ćemo nastojati da mogućnost zloupotrebe ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć svedemo na najmanju moguću meru.

Ovako je za „Novosti“, na pitanje da li će Ministarstvo rada proveravati 48 osoba koje dobijaju materijalnu pomoć, a našli su se na listama donatora stranaka, odgovorio ministar Aleksandar Vulin.

Kako „Novosti“ saznaju, više je razloga zbog kojih su se „socijalni slučajevi“ koji primaju od 7.800 do oko 17.700 dinara našli među pomagačima partija sa uplatama i do 50.000 dinara.

Moguće je da oni uopšte i ne spadaju u kategoriju si­ro­mašnih.

Manjkavost trenu­tnog zakona je što cen­tri za socijalni rad od­biju zahteve za dobijanje po­moći, jer sa terena znaju da su oni koji ih traže, na primer, šverceri.

Ali, papiri koje predaju govore da su im primanja niska, pa im posle žalbe, Ministarstvo rada odobri pomoć.

Druga varijanta je da se iza njihovih imena kriju tajni finansijeri.

Pomagača iz redova „sirotinje“ ima u izveštajima SNS, DSS, LSV, SPS, NP i DS.

Ostavi poruku