Sportski savez Srbije (SSS) saopštio je da u potpunosti podržava odluku ministarstva omladine i sporta o raspodeli budžetskih sredstava i dodaje da je rukovodstvo Plivačkog saveza Srbije (PSS) samo krivo što je taj savez izuzet iz finansiranja za naredne dve godine.“Zakon o sportu jasno kaže da onaj savez koji prekrši zakon ne može biti finansiran iz budžeta dve godine.

Odgovornost za to ne snose ni ministarstvo sporta ni Sportski savez Srbije, već rukovodstvo konkretnog saveza“, navodi se u saopštenju SSS.

PSS ističe da član 117.

Zakona o sportu jasno kaže da nacionalni granski sportski savezi olimpijskih i paraolimpijskih sportova predloge svojih godišnjih programa podnose objedinjeno preko Olimpijskog, a neolimpijski sportovi preko Sportskog saveza Srbije.“U okviru SSS i OKS postoji Komisija za vrhunski sport i Programska komisija, koja do 31. maja prima i razmatra programe nacionalnih saveza.

Te komisije prave analizu uspešnosti grana sporta u prethodnoj godini i na osnovu kriterijuma o kategorizaciji grana sporta i o kategorizaciji vrhunskih sportista i pravilnika o raspodeli i potrošnji budžetskih sredstava predlažu programe za narednu godinu“Kako se navodi, u 2014. svi programi za narednu godinu razmatrani su do 30. maja i predlozi su upućeni ministarstvu omladine i sporta tokom jula meseca.

Obrazovana je Komisija za izbor programa od strane ministra, koja je donela predlog do 30. decembra 2014. i onda su obavešteni svi nosioci programa o iznosu sredstava za 2015. godine koja su im opredeljena.

Ovo je deo zakonske procedure koje se ministar, pa i krovne nevladine organizacije, Sportski savez Srbije i OKS moraju pridržavati, naglašava se u saopštenju.“Mi smo pravilnikom o kategorizaciji grana sporta i kategorizaciji vrhunskih sportista odvojili takmicarski vrhunski sport od amaterskog i masovnog rekreativnog sporta.

Imajući u vidu strategiju razvoja sporta u Republici Srbiji (2014 – 2018), gde je poseban akcenat dat na obezbeđenje uslova da se svakom građaninu pruži mogućnost da se bavi sportom, bez obzira kako se taj sport zove, deliti grane sporta na velike i male možemo samo kada su u pitanju vrhunski sportski rezultati.

A svaka grana sporta koja okuplja decu, omladinu i odrasle zaslužuje pažnju, bez obzira koliki je broj učesnika u pitanju“, poručio je SSS.“Zakonom o sportu predvidene su i kaznene mere za granske saveze, koji se ogreše o zakon i pravilnik o odobrenju i utrošku budžetskih sredstava, a to se desilo plivanju i ribolovu u ovoj godini, a prethodnih godina tekvondou, boksu i savezu invalida Srbije.

Odluku o obustavi budžetskih sredstava ne može doneti ni ministar ni ministarstvo, ve diktira Zakon o sportu“, zaključuje se u saopštenju SSS.

Ostavi poruku