MEĐUNARODNA policijska vežba „Trapers 2014“ (zamke), u kojoj je učestvovalo 11 država, pokazala je da je MUP Srbije lider u regionu kada je reč o borbi protiv prekograničnog kriminala.

Devet dana, više od 250 policajaca iz ovih zemalja „pratilo“ je organizovanu kriminalnu grupu, njihovo kretanje preko granice, sastajanje, nabavku droge i oružja…

Kriminalce su u ovoj vežbi glumili policajci.

Počelo je sastankom „mafijaša“ u Sarajevu, a završilo se u Moldaviji njihovim hapšenjem. „Prestupnici“ su, pritom, prešli nekoliko hiljada kilometara krećući se preko teritorije 11 zemalja.

Vežba je bila praćena iz sedišta Europola u Hagu, a jedan od glavnih koordinatora (jer Srbija još nema oficira za vezu u evropskoj policijskoj organizaciji) bio je Veljko Popara, pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije Srbije.

– Reč je o međunarodnoj vežbi prekogranične prismotre i kontrolisane isporuke, u skladu sa članovima 11, 14. i 15.

Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi – priča za „Novosti“ Popara.

– Ovo je prva regionalna vežba ovog tipa, koja je realizovana na teritoriji svih 11 zemalja potpisnica Konvencije – BiH, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Bugarske, Srbije, Mađarske, Slovenije, Austrije, Rumunije i Moldavije. „Trapers“ je realizovan u tri faze.

U prvoj, praćeni su „kriminalci“ i njihovi susreti u BiH, potom u Crnoj Gori, zatim njihovo prebacivanje u Albaniju, pa u Makedoniju i Bugarsku.

U Sofiji „narko-dileri“ su se podelili, pa je jedan sa „robom“ krenuo put Srbije, zatim je prešao u Mađarsku, pa preko Austrije završio u Sloveniji.

Drugi je krenuo ka Rumuniji i završio u Moldaviji.

– Cilj održavanja zajedničke vežbe jeste, pre svega, unapređenje međunarodne saradnje, kao i obuka policijskih službenika koji se tokom svojih svakodnevnih profesionalnih aktivnosti mogu naći u situaciji da primene ove posebne dokazne radnje – navodi Popara.

– Posle svega analizirali smo rezultate kako bismo sagledali i eliminisali moguće probleme.

Bio je to prikaz policijskog postupanja u realnim situacijama kod krijumčarenja narkotika i oružja duž balkanske rute.

Prema rečima našeg sagovornika, za razliku od klasičnog tajnog praćenja koje timovi za opservaciju svakodnevno praktikuju u svojim zemljama, tokom vežbe demonstrirana je i prekogranična prismotra, odnosno nastavak tajnog praćenja iza državne granice na teritoriji druge zemlje, na način kako to reguliše Konvencija.

– Tokom vežbe, za komunikaciju, korišćeni su zaštićeni kanali Europola, kojima je razmenjeno više od 100 poruka – objašnjava pomoćnik načelnika UKP.

– Aktivnosti pripadnika MUP Srbije tokom vežbe su pozitivno ocenjene od strane svih učesnika i posmatrača.

Time smo dokazali da je srpska policija u samom vrhu po pitanju primene posebnih dokaznih radnji, rame uz rame sa najefikasnijim policijskim službama regiona i Evropske unije. UČESNICI VEŽBE U vežbi su sa srpske strane učestvovali Uprava kriminalističke policije (Odeljenje za opservaciju i dokumentovanje i Služba za borbu protiv organizovanog kriminala), Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (UMOPS), Uprava granične policije (UGP) i Operativni centar MUP Srbije.

Ostavi poruku