SKUPŠTINA Srbije usvojila je u ovom sazivu 107 zakona po hitnom postupku, a oko 40 po redovnoj proceduri.

Baš zbog ovih brojki, parlament se našao na meti Evropskog parlamenta, koji je u Rezoluciji o napretku naše zemlje ka EU istakao da se propisi donose brzo i da zainteresovane strane nemaju dovoljno vremena da prouče tekstove dokumenata i iznesu svoje zamerke.

Prema podacima „Otvorenog parlamenta“ u aprilu, maju i avgustu, poslanici su sve zakone doneli po hitnom postupku.

U decembru su po skraćenoj proceduri doneli čak 26 novih akata, a samo tri po redovnoj.

U junu je rezultat sedam prema jedan u korist hitnog postupka, a u julu sedam – šest.

Samo je u novembru bilo više propisa koji su usvojeni redovnim postupkom (devet) u odnosu na četiri zakona o kojima su poslanici polemisali ubrzanim tempom.

Predsednik Odbora za evropske integracije Aleksandar Senić kaže, za „Novosti“, da se usvajanje zakona po hitnoj proceduri mora svesti na minimum: – Samo u decembru imali smo dva usvajanja izmena zakona, jer se usled hitne procedure potkradu nepreciznosti i onda tek doneti zakoni moraju na popravku.

Takvo ponašanje je neozbiljno.

Među „hitnim“ propisima nalaze se pravosudni, finansijski, zakoni iz oblasti energetike… ŽURBA AKO SU UGROŽENI LjUDI Prema Poslovniku, hitni postupak podrazumeva da se zakon može staviti na dnevni red samo dan posle podnošenja u proceduru.

U poslaničkom „bukvaru“ se navodi da to mogu biti tekstovi čije bi neusvajanje moglo da ima štetne posledice po život i zdravlje ljudi.

Ostavi poruku