BRISEL – Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister podneo je spoljnopolitičkom odboru EP nacrt predloga rezolucije o napretku Srbije 2014. godine u kojem je pored ostalog izraženo „žaljenje što Beograd, kada je to bilo traženo, nije uskladio svoje odluke sa odlukama Saveta EU o uvođenju restriktivnih mera protiv Rusije“. „EP poziva Srbiju da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU, uključujući svoju politiku prema Rusiji“, navedeno je u nacrtu predloga rezolucije.

EP je pozdravio predsedavanje Srbije OEBS-u i njene prioritete, napominjući da je Srbija voljna da podrži sve napore za rešavanje postojećih sukoba mirnim putem.

Kada je reč o odnosima srpske vlade sa susednim zemljama „EP ceni konstruktivan pristup koji je omogućio znatan napredak u ostvarivanju regionalne saradnje i bližih odnosa sa EU“, pozdravljajući sastanak srpskog i albanskog premijera u Beogradu 10. novembra.

U tekstu je pohvaljen rad regulatornih tela i njihov doprinos poboljšanju pravnog okvira i višem nivou odgovornosti državnih institucija, ističući da njihove preporuke moraju da se slede, a njihova nezavisnost da se poštuje.

Pozdravljena je i odluka Vlade Srbije da omogući organizovanje parade ponosa koja je održana 28. septembra bez većih incidenata, kao i donošenje smernica za uključivanje civilnog društva u proces izrade zakona.

EP pozdravlja snažan politički podsticaj borbi protiv korupcije i ističe da pravosudna reforma mora da bude nastavljena, kako bi bila zagarantovana potpuna nezavisnost i nepristrasnost sudija i tužilaca.

Pozdravljeno je i donošenje zakona o javnom informisanju i medijima i upućen je poziv za njihovo sprovođenje, ali je izražena zabrinutost zbog „sve gorih uslova za potpuno ostvarivanje slobode izražavanja u Srbiji i zbog pretnji novinarima“, a naglašena je i potreba za potpunom transparentnošću u pogledu vlasništva u medijima.

EP pozdravlja i reformu javnog sektora i podstiče srpske vlasti da sprovedu strukturne reforme kako bi se popravila klima za investiranje, smanjila stopa nezaposlenosti i siromaštva, kao i da bi se postigla fiskalna konsolidacija.

Vlasti u Srbiji pozvane su da pojačaju napore na usklađivanju zakonodavstva u oblasti energetike sa tekovinama EU kako bi se što pre postiglo razdvajanje u gasnom sektoru i restruktuiranjejavnog preduzeća za gas.

EP pozdravlja i prvi sporazum o načelima za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, podstiče na nastavak započetog dijaloga, ocenjujući da poglavlje 35 treba da bude otvoreno na samom početku pregovora o pridruživanju Srbije EU.

EP je izrazio zabrinutost što je većina zakona donesena po hitnoj proceduri, zbog čega nije uvek bilo mogućno da se obave savetovanja sa svim zainteresovanim stranama.

Pozdravljena je posvećenost vlade evropskim integracijama, a Srbija je pozvana da se pridruži Mehanizmu civilne zaštite EU posle majskih poplava koje su nanele veliku štetu.

U predlogu izveštaja o napretku pozdravljen je zvanični početak pregovora o stupanju Srbije u punopravno članstvo u EU koji su otvoreni 21. januara prošle godine kada je održana prva međuvladina konferencija.

Ostavi poruku