POTPUNO je logično da je u Srbiji, kao i u zemljama u regionu, uvek na „dnevnom redu“ priča o mogućoj rekonstrukciji vlade ili o izborima koji „samo što nisu“.

Tako smo, od 1990. godine do danas, imali više od deset parlamentarnih izbora i nebrojeno kadrovskih promena u samoj izvršnoj vlasti.

Suština je u tome što turbulentna realnost tera političke aktere na preokrete, međusobna trvenja i pravljenje novog rasporeda snaga.

Tranzicioni politički sistemi nisu dovoljno institucionalizovani i nemaju čvrsta izborna zakonodavstva.

Kad se tome dodaju ratovi, sankcije, smanjenje države, pa zatim okretanje zemlje EU i izazovi koje to donosi, potpuno je logično i što vlasti nisu bile stabilne.

U tim dinamičnim godinama, nestali su mnogi bardovi naše političke scene, legendarni SPO je postao minorna stranka, a DS je doživeo strahovit pad.

Zbog svega toga, ne treba očekivati ni da sadašnje i buduće koalicije na vlasti budu stabilne, nepoljuljane i bez trzavica.

Tako će biti sve dok se ne usvoji izborni zakon koji će odgovarati svima – i vlasti i opoziciji – i dok se potpuno ne iskoreni partokratija i stranačko zapošljavanje.

Tek sa tim procesima moći ćemo da računamo na stabilizovanje političke scene, pune mandate i profilisanu stranačku sliku.

Ostavi poruku