BEOGRAD – Veterinarska inspekcija je u saradnji sa pripadnicima MUP-a otkrila nelegalnu klanicu u selu Cerovac kod Kragujevca, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine.

Kako se navodi, klanica je otkrivena juče tokom službene kontrole po anonimnoj prijavi da se „svakodnevno vrši klanje i obrada uginule stoke“.

Tokom kontrole zatečeni su u izdvojenom i ograđenom ekonomskom delu gazdinstva, objekat za rasecanje i pakovanje mesa zaklanih životinja, sa dve prostorije, pored kog je u samom dvorištu smeštena minusna komora i pomoćni objekat sa zamrzivačima i dve plusne komore, u okviru objekta za uzgoj junadi, koji ima i funkciju depoa.

Ustanovljeno je da su svi objekti u potpuno neprihvatljivim i nepropisnim higijenskim uslovima.

U komorama i objektu za rasecanje su zatečene rasečene polutke od sedam goveda, sa glavama i iznutricama, a u punim zamrzivačima zapremine oko 400 litara, juneće meso i organi.

Juneće kosti su zapakovane u PVC vrećama,odložene pored ulaza u objekatu za rasecanje.

Zatečena su i dva kamiona za prevoz životinja, vozilo sa uređajem za hlađenje za prevoz mesa, kao i stočna vaga za merenje životinja.

Klanje goveda se nije obavljalo u izgrađenom objektu, već na nepokrivenom i nezaštićenom izbetoniranom platou koji se nalazi na dvorištu, sa metalnim kukama i čekrkom za podizanje i klanje goveda.

Osim tog zatečen je i izgrađen objekat u kom se vrši solenje koža.

U istom dvorištu zatečena su i dva objekta za uzgoj goveda.

U prvom, koji služi i kao depo bilo je 13 goveda starosti od šest do osam meseci, od kojih je 12 bez ušnih markica i jedno june sa ušnom markicom.

Vlasnik ne poseduje pasoše, niti uverenja o zdravstvenom stanju životinja za svih 13 goveda, dodaje se u saopštenju.

U istom objektu je zatečeno jedno muzno grlo, bez ušnih markica, bez pasoša i uverenja o zdravstvenom stanju životinja i tri konja, koja prema izjavi vlasnika nisu mikročipovani i nije sproveden obavezan Program mera zdravstvene zaštite životinja.

U drugom objektu za uzgoj, zatečeno je 14 goveda starosti šest do osam meseci, od kojih za četvoro vlasnik ne poseduje pasoš, ni uverenje o zdravstvenom stanju životinja.

Iz priložene dokumentacije je utvrđeno da u uverenjima o zdravstvenom stanju životinja nije izvršen prenos vlasništva.

Takođe, ni u pasošima nije izvršen prenos vlasništva na Aksentija Najdanovića vlasnika nelegalnih objekata, od veterinarske stanice nadležne za sprovođenje programa mera u selu Cerovac, V.

S. „Kragujvet“, i pored činjenice da postoje potvrde o prijavi događaja-dolasku na gazdinstvo, koje je vlasnik gazdinstva Aksentije Najdanović dostavio V.

S. „Kragujvet“-u i koje su veterinari overili potpisom i žigom stanice s datumom prijema.

Veterinarska inspekcija usmenim rešenjem zabranila je promet tih količina mesa, koje je zaplenjeno i stavljeno van upotrebe (obeleženo i pečatirano) do dolaska službe kafilerije u kojoj će biti neškodljivo uklonjeno pod nadzorom Republičke veterinarske inspekcije.

Veterinarska inspekcija zabranila je klanje životinja u objektu koji nije odobrila Uprava za veterinu, a u karantin je stavljeno 18 junadi, kod kojih nije zatečena propisana dokumentacija i zabranjen je njihov promet, navodi se u saopštenju. NEMA OPASNOSTI OD ZARAZE Veterinarska inspekcija će tražiti da se svi oni koji su kupovali meso iz nelegalne klanice u selu Cerovac jave i da te proizvode ne konzumiraju, jer ne postoje podaci o njihovom poreklu i zdravstvenom stanju, izjavila je Tanjugu načlenica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin.

Ona je istakla da ne postoji bojazan od izbijanja zaraznih bolesti, ali i upozorila da svaki ilegalni promet može biti potencijalna opasnost od izbijanja zaraznih bolesti, a samim tim i bolesti ljudi. Čelebićanin je rekla da će istraga dati podatke o tome kome su prodavane životinje i meso, dodajući da je vlasnik na licu mesta rekao da je meso prodavao na osnovu narudžbina, za svadbe i slične događaje…

Ona je pozvala potrošače da obrate pažnju gde kupuju hranu, i da to bude u objektima koji su registrovani i ispunjavaju sve higijenske i ostale uslove. Čelebićanin je objasnila da su u nadležnosti veterinarske inspekcije svakodnevni pregledi u odobrenim klanicama, ali da nisu ovlašćeni da ulaze u privatne posede. „Ne znamo ko šta radi u svom domaćinstvu, ali kada dobijemo prijavu, moramo da odreagujemo na nju“, dodala je Čelebićanin.

U Srbiji ima 270 legalnih klanica, one koje se ne bave svakodnevno klanjem, 24 sata ranije najavljuju prijem životinja kada dolaze inspektori i prate ceo proces, a velike klanice koje se time svakodnevno bave, imaju i po pet zaposlenih inspektora, kazala je Čelebićanin.

Ona je ukazala da se na put ilegalnom prometu životinja staje u saradnji MUP-a, carine, veterinarske i kolega iz tržišne i komunalne inspekcije i ostalim nadležnim službama. Čelebićin je rekla da su takve prijave česte, naročito na graničnim i pograničnim područjima – administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom, Raškom upravnom okrugu, Pčinjskom okrugu…

Inspektori su u stalnom kontaktu sa carinom i MUP-om i takve pošiljke usmeravaju ka karantinu, a ako je reč o hrani životinjskog porekla, ka kafilerijama, napomenula je Čelebićanin. VETERINARSKA STANICA NIJE ODGOVORNA Direktor veterinarske stanice Kragujevac Miloš Zorić izjavio je da Aksentije Nejdanović iz Cerovca kod Kragujevca godinama ima registrovano domaćinstvo za tov i odgoj stoke, ali da je poslove klanja obavljao nelegalno. „Ovaj slučaj vodi veterinarska inspekcija jer su oni za to nadležni, mi nemamo ingerencije, mi smo samo veterinarska stanica koja na ovom terenu sprovodi program mera“, rekao je Zorić u izjavi novinarima.

On je naveo da je posao te stanice „da evidentira prijavu dolaska i odlaska goveda“, kao i da je u slučaju Nejdanovića veterinarska stanica to i radila. „Sve što je legalno u našoj je bazi, kao i u bazi Ministarstva poljoprivrede, a o onome što je radio nelegalno ne mogu da dajem izjave jer nisam za to zadužen“, rekao je Zorić.

On je naglasio i da se prenos goveda radi na zahtev vlasnika i to sve na osnovu izjave.

Dodao je da te izjave potom prolaze kroz bazu Ministarstva poljoprivrede, posle čega veterinarska stanica, kako je rekao, stavlja pečat.

Komentarišući da je ta veterinarska stanica kritikovana što nije overila pasoše, Zorić je rekao da ima evidenciju za ono što je domaćinstvo Nejdanovića radilo legalno.

Zorić je rekao i da taj slučaj nije usamljen i podsetio da je nedavno nešto slično otkriveno u Velikoj Plani. „Veterinarska inspekcija je upoznata sa nelegalnim klanicama i pečenjarama koje godinama tako rade, a sada je njihov (inspekcije) rad pojačan zbog čega se ovakvi slučajevi otkrivaju“, objasnio je Zorić.

Vlasnik poljoprivrednog gazdinstva na kojem je otkrivena nelegalna klanica Aksentije Nejdanović danas se nije odgovarao na telefonske pozive medija, a članovi njegove porodice branili su da medijske ekipe snimaju i fotografišu to imanje.

Njihove komšije nisu želele javno da komentarišu otkrivanje nelegalne klanice, a nezvanično su rekli da je reč o imućnoj porodici koja je dobar deo imovine nasledila.

Ostavi poruku