NARODNIM poslanicima, koji su članovi delegacija pri međunarodnim ustanovama, već su rezervisane avionske karte za sva putovanja tokom godine.

Ovaj potez službenici Skupštine povukli su zbog štednje, jer su troškovi manji kada se mesecima unapred plate letovi.

Prva će na put delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja u poslednjoj nedelji januara putuje na redovno zasedanje u Strazbur.

Teme su raznovrsne – od situacije u Ukrajini do slobode medija.

Pravilo je da se na početku svake godine u parlamentu SE ponovo potvrđuju mandati poslanika zemalja članica, posebno sa aspekta šta će se desiti sa ruskim predstavnicima kojima je zbog krize u Ukrajini oduzeto pravo glasa.

Kako nam je rečeno u našoj delegaciji, čeka se stav Ministarstva spoljnih poslova oko ključnih tema, kojim se u Strazburu rukovode naši poslanici.

Ostavi poruku