Stranke su jedan od kamena temeljaca korupcije u Srbiji, navodi se u istraživanju o ulozi partija u borbi protiv korupcije, koje su danas predstavili Biro za društvena istraživanja i nemačka Fondacija Konrad Adenauer, uz ocenu da korupcija u Srbiji ima sistemski karakter.

Jedan od autora istraživanja Zoran Gavrilović je izjavio da koruptivne partije, po pravilu, imaju dominantnog lidera i lojalnu oligarhiju koju je on izabrao.

U njima vlada princip „vlast odozgo, potčinjenost odozdo“, dok javni funkcioneri i službenici, kao stranački vojnici, obezbeđuju plen za partiju, rekao je Gavrilović.

On je naveo da partije u parlament šalju funkcionere sa srednjeg nivoa, dok „prvi ešalon“ ide u izvršnu vlast i javna preduzeća.

Gavrilović je izjavio da stranke mogu postati biro za zapošljavanje, pružiti zaštitu od sprovođenja zakona, obezbediti povoljne poslovne kredite, doneti naučne titule.

Prema Gavrilovićevim rečima, u partijama postoji kriza ideološkog identiteta, pošto pokušavaju da zastupaju sve društvene grupe, pa su više okrenute ka što brojnijem članstvu, nego zastupanju interesa neke društvene grupe.

Stranke osećaju potrebu za jačanjem unutarpartijske demokratije, ali postoji neizvesnot da li će većina biti za te promene, izjavio je Gavrilović.

Bez unapređenja integriteta stranaka, teško je zamisliva borba protiv korupcije, ocenjeno je u istraživanju.

Ostavi poruku