SHARE

Predsednik Međunarodnog suda pravde u Hagu Peter Tomka najavio je u Generalnoj skupštini UN da će presuda u sporu po tužbi Hrvatske i protivtužbi Srbije za genocid biti doneta pre nego što u februaru bude obnovljeno sudsko veće. Tomka je, podnoseći godišnji izveštaj o radu, rekao da će presuda biti doneta pre nego što u februaru bude zamenjena trećina sudija u okviru redovnog trogodišnjeg obnavljanja sudskog veća, piše Politika. Sudija je, podsetivši da je u martu u sudu održana javna rasprava tokom koje su se Hrvatska i Srbija pozivale na kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida, naveo da se sada raspravlja o ovom slučaju i da je u toku rad na izradi presude. Glavna javna rasprava u Hagu po tužbi koju je Hrvatska podnela protiv SRJ 1999. i protivtužbi kojom je 2010. uzvratila Srbija kao pravna naslednica SRJ, održana je od 3. marta do 1. aprila ove godine.

SHARE

Оставите одговор