BEOGRAD – Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas raspravu o amandmanima na tri predloga zakona, među kojima je i Predlog zakona o izmeni zakona o sudijama, posle čega će se izjasniti o tim zakonskim propisima.

Na izmene zakona o sudijama, kao i na Predlog zakona o izmenama zakona o javnom tužilaštvu i Predlog zakona o izmenama zakona o legalizaciji objekata podneto je ukupno osam amandmana.

Tokom rasprave poslanici skupštinske većine najavili su podršku izmeni zakona o sudijama i tužiocima, dok je opozicija kritikovala predloženo rešenje koje predviđa da ako neko položi tužilački ispit sa odlikom odmah dobije i zaposlenje.

Sve stranke su najavile podršku izmenama Zakona o legalizaciji koji predviđa produženje roka za legalizaciju za još šest meseci.

Opozicija je kritikovala i hitan postupak njihovog donošenja.

Izmenama zakona o sudijama i o tuziocima predvida se da sudije i tuzioci neti prinudeni da odlaze u penziju „kada su u punoj radnoj snazi i kada su najpotrebniji“, odnosno da im prestaje funkcija kada navrse 65 godina.

Takode, brise se odredba koja predvida da prestaje funkcija kada napune 40 godina staza.

Leave a Reply