SHARE

BEOGRAD – Šefica pregovaračkog tima Srbije u pregovorima sa EU Tanja Miščević smatra da bi Poglavlje 1 “Sloboda kretanja robe” trebalo kasnije otvoriti, jer unošenje evropskih standarda u domaću industriju, poručuje, puno košta.”Ima oblasti u kojima je jako važno što pre otvoriti poglavlja da bi proces reformi napredovao i da bismo imali neku vrstu pritiska da poslove uradimo što pre, međutim, ima onih za koje treba sačekati”, rekla je Miščević novinarima pre početka skupa “Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju EU”.

Za ovo poglavlje, kako je dodala, potrebno je prvo “dobro se presabrati i izanalizirati sve što je potrebno uraditi”.”Treba prvo napraviti jasan plan kako se usklađivati, a onda krenuti sa pregovorima”, rekla je Miščević i dodala da će država nastaviti razgovore o ovom i drugim poglavljima sa predstavnicima civilnog društva.

Poglavlje 1 nije, ističe, teško, ali je obimno jer su brojni standardi koje treba uneti u zakonodavstvo Srbije.”To je ono zbog čega bi u ovim oblastima trebalo malo sačekati i sabrati se da bismo došli do pravog datuma pregovora.

Kada se poglavlje otvori, onda očekujemo brzo zatvaranje”, poručila je ona.

Kaže i da je naša zemlja o ovom poglavlju prve obaveze preuzela zaključivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2009. godine.”Veh imamo praksu usklađivanja i uvođenja nekih od standarda koji se odnose na slobodu kretanja roba, a do kraja pregovora moramo pokazati kakav je naš jasan plan za uvođenje svih tada postojećih standarda”, istakla je Miščević.

Koordinator radne grupe za Poglavlje 1 “Sloboda kretanje robe” i direktor Centra za evropske politike (CEP) Nebojša Laazarević kazao je da je ovo poglavlje karakteristično, jer se u njemu susreću dve strane medalje – jedna biznis sektor, odnosno naši proizvođači i trgovci, i sa sa druge strane organizacije za zaštitu potrošača.”Horizontalno zakonodavstvo je manje- više dobro urađeno i u smislu standardizacije i tehničkih zahteva za proizvode, ocene usaglašenosti, opšte bezbednosti proizvoda, ali kao i uvek padamo na detaljima i kada treba da se konkretizuje.

Navešću samo dva primera – bezbednost igračaka i kozmetike”, naveo je on.

Kaže i da će se civilno društvo baviti praćenjem pregovora Srbije i EU ne samo za politički osetljiva poglavlja, kakva su 23, 24 i 35, već i drugim, kakvo je prvo poglavlje.

Ksenija Simović iz CEP rekla je da je ta organizacija sa zajedno sa Nacionalnim konventom EU napravila studiju koja se tiče horizontalnog zakonodavstva u oblasti slobode kretanja robe, a čiji je cilj da približi ovo zakondavstvo privrednicima i privrednom sektoru.”Proizvođač mora da shvati ovo zakondavstvo kao svoju obavezu od starta planiranja svog proizvoda do plasiranja na tržište.

U interesu je proizvođača da poznaju dobro ovo zakonodavstvo kako bi na tržište stavili siguran i bezbedan proizvod, što je jedan od uslova da taj proizvod bude izvezen na jedinstveno tržište”, zaključila je Simović.

SHARE

Оставите одговор