BEOGRAD – Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas načelnu raspravu o predloženom rebalansu budžeta za ovu godinu, koji predviđa budžetski deficit od 225 milijardi dinara i povećaje rashoda sa 1.113 milijardi dinara na 1.122 milijarde.

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da će budžet za sledeću godinu jasno iskristalizovati i pokazati koje subvencije nemaju osnovu ni sa stanovišta učešća u društvenom proizvodu, ni sa stanovišta efekata.“Ovim rebalansom krećemo sa rezanjem troškova, da bismo od 1.januara ovim merama dodali ostale mere ušteda kao što je smanjenje subvencija i transfera“, izjavio je Vujović predstavljajući Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budzetu Srbije za 2014.godinu.

On je rekao da je teško opravdati subvencije koje se daju u poljoprivrednoj proizvodnji vlasnicima koji imaju preko 20 do 100 hektara zemlje.“To su komercijalna gazdinstva koja ne treba da počivaju na subvencijama nego na komercijalnoj računici i konkurentnosti“, izjavio je on.

Ministar je istakao i da će biti preispitane sve subvencije koje se daju preduzećima koja nemaju jasne programe razvoja. Predsednica Skupštine Maja Gojković rekla je ranije da očekuje burnu i sadržajnu raspravu u parlamentu o tom zakonskom predlogu i zakonima kojima se smanjuju plate u javnom sektoru i penzije, kao i da mere obrazloži premijer Aleksandar Vučić.

Na dnevnom redu su uz rebalans budžeta i predlozi odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, zatim na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje.

Takođe, tu je i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu.

Druga tačka dnevnog reda je Predlog zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, zatim Predlog zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a kao poslednja tačka biće razmotren predlog izmena Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Ostavi poruku