BEOGRAD – Viši sud u Beogradu ponovo je odbio zahtev za ponavljanje postupka protiv pravosnažno osuđenjih za učešće u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona koji su podneli branioci dvojice osuđenih na višegodišnje kazne zatvora Ivana Grkovića i Dejana Puzigaće, saopštio je danas taj sud.

Takođe je odbacio isti zahtev branioca osuđenog Veličković Stefana za ponavljanje krivičnog postupka.

Podnosioci zahteva povono imaju pravo da se na odluku žale Apelacionom sudu u Beogradu, koji je u više navrata ukidao gotovo indentična rešenja Višeg suda.

Bris Taton je pretučen 17. septembra 2009. u centru Beograda, neposredno pred utakmicu Partizan – Tuluz, a nekoliko dana kasnije je u bolnici podlegao povredama.

U saopštenju suda se precizira da je krivično vanpretresno veće Višeg suda ocenilo da dokazi i činjenice izneti u zahtevu za ponavljenje postupka u odnosu na koje su preduzete radnje provere, iako novi, nisu dokazi koji su takvog kvaliteta i značaja da bi sami za sebe ili u vezi sa ranijim činjenicama ili dokazima mogli dovesti do odbijanja oputžbe ili oslobađanja od optužbe ili do osude po blažem krivičnom zakonu.

Takođe predloženi dokazi nisu podobni da se na osnovu njih dozvoli ponavljanje postupka, dok ostali navodi izneti u zahtevu ne sadrže predlog novih činjenica i dokaza, budući da su isti već isticani u toku pravnosnažno okončanog krivičnog postupka, napominje se u saopštenju.

Zahtev branilaca Ivana Grkovića i Dejana Puzigaće za ponavljanje postupka podnet je pre više od dve godine od kada traje i procena prepiska između njih Višeg i Apelacionog suda u Beogradu.

Zahtev za ponavljanje postupka je vanredni pravni lek i može se podneti samo ukoliko se nakon pravosnažno okončanog krivičnog postupka pojave nove činjenice i dokazi koji bi uticali na drugačiji ishod suđenja i kazni.

Radnje provere koje se pominju u rešenju suda, tiču se iskaza svedoka koji nisu saslušavani tokom suđenja, a to su radnik obezbeđenja u garaži na Obilićevom vencu Dragan Crepulja koji je navodno Tatonu prvi prišao nakon pada preko zida, podigao ga i prislonio uza zid, a drugi svedok je Svetlana Bubanja koja je prva zvala Hitnu pomoć.

Viši sud smatra da iskazi Crepulje i Bubanje ne dovode u sumnju pravilnost činjeničnog stanja utvrđenog u pređašnjem pravnosnažno okončanom krivičnom postupku, odnosno verodostojnost već izvedenih dokaza.

Bubanja, koja je poznata i kao Bucka – frizerka poznate pevačice Svetlane Ražnatović i Crepulja, prošle godine su dali iskaz krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda po nalogu Apelacionog suda.

Advokati osuđenih podneli su tom sudu 30. avgusta 2012. zahtev za ponavljanje postupka, uz njihove iskaze.

Apelacioni sud u Beogradu krajem januara 2012. prepolovio je kazne osuđenima, preinačivši presudu Višeg suda kojom su bili osudeni na ukupno 240 godina zatvora.

Pravosnažnom presudom Apelacionog suda 14 napadača na Tatona dobilo je ukupno 123 godine zatvora.

Prvooptuženi u tom slučaju Đorđe prelić letos je posle višegodišnjeg bekstva izručen iz Spanije Srbiji i upućen na izdržavanje kazne.

On međutim ima pravo da traži da mu se suđenje ponovi jer je osuđen u odsustvu na 15 godina zatvora, a rok za to mu ističe u decembru.

Optuženi su, prema presudi tokom masovne tuče, opkolili Tatona, tukli ga nogama i rukama dok je lezao na trotoaru, gađali ga pepeljarama i casama i udarali palicama i bakljama.

Potom su ga odvukli i pritisli na ogradu stepenista i namerno ga bacili sa visine od 4,28 metara u prostor izmedu stepenista i garaze, a potom se razbezali u raznim pravcima.

Tatonu su tom prilikom nanete teske povrede glave i brojne druge povrede, od kojih je 12 dana kasnije preminuo u Klinickom centru Srbije.

Ustavni sud Srbije odbacio je i ustavnu žalbu branilaca osuđenih za učešće u ubistvu francuskog navijača, jer je utvrdio da u toku krivičnog postupka okrivljenima nije povređeno pravo na pravično suđenje.

Pošto je odbrana u tom slučaju iscrpela sve pravne lekove koje je mogla da uloži u Srbiji, najavila je da će se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Ostavi poruku