ZVEČAN – Nepoznate osobe zapalile su rano jutros objekat Inicijativnog odbora za izgradnju crkve Sv.

Trojice na Malom Zvečanu u opštini Zvečan na severu Kosova.

Predsednik Inicijativnog odbora za izgradnju crkve Sv.

Trojice na Malom Zvečanu Nenad Ristović rekao je u izjavi Tanjugu da se u objektu koji je zapaljen nalazila dokumentacija vezana za izgradnju nove crkve Sv.

Trojice ,kao i dokumenta o nalazištu stare crkve Sv.

Dimitrija koja je ovde pronađena, a datira iz IV veka.“Ništa nije ostalo, kad smo došli jutros videli smo da ovde nema ničega, sve sto je bilo unutra od dokumentacije je izgorelo.

Kopije se nalaze u Zavodu za zastitu spomenika kulture u Beogradu.

Mi smo vršili iskopavanje stare crkve, svu dokumentaciju, sve slike, ikone, sve što je ovde bilo pronađeno , sve što je bilo vezano za ovu staru crkvu, držali smo u ovom kontejneru koji je zapaljen.

Nešto je bilo ovde a nešto se nalazi u Zavodu za zastitu spomenika kulture u Beogradu“, rekao je Ristović.

On je naveo da je iskopavanje crkve Sv.

Dimitrija na Malom Zvečanu počelo pre dve godine a Zavod za zaštitu spomenika kulture u Beogradu je utvrdio da je u pitanju jedna od najstarijih ranohrišćanskih crkava. „Nađen je podni mozaik crkve Sv.

Dimitrija, otkrivena je i zidana grobnica, freskoispisana, iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture su rekli da je to jedna od najstarijih ranohrišćanskih crkava od IV do VI veka“, rekao je Ristović.

Prema njegovim rečima, ostaci stare crkve Sv.

Dimitrija pronađeni su još 2010. godine i tada je je počela konzervacija koja je završena prošle godine.

Međutim, početak radova na izgradnji nove crkve Sv.

Trojice koja će se nalaziti odmah pored pronađenih ostataka crkve Sv.

Dimitrija, odložen je dok se ne izvrši totalna konzervacija stare crkve.

Ristović je napomenuo da je sinoć skinuta i srpska zastava sa brda Mali Zvečan, a da građani sumnjaju da su Albanci počinioci oba ova dela, skidanja zastave i paljenja objekta Inicijativnog odbora za izgradnju crkve Sv.

Trojice.“Sinoć je isto u to vreme skinuta zastava sa brda Zvečan, pretpostavljamo da su to uradili Albanci posle utakmice Srbija – Albanija, da li su revoltirani oni – da li mi, ne znam ko je više trebalo da bude revoltiran.

Ovim su pokazali da nama na ovim prostorima nema života, kad idu i na crkvenu imovinu“, rekao je Ristović.

Regionalni šef operative kosovske policije Zzeljko Bojić rekao je Tanjugu da je policija jutros oko 5 časova registrovala slučaj paljenja kontejnera, a nakon toga je utvrđeno i da nema srpske zastave na Malom Zvečanu .“Jutros oko 5 časova policijska patrola je registrovala slučaj podmetanja požara. U vezi sa navedenim događajem kontaktiran je nadležni tužilac koji je slučaj okarakterisao kao podmetanje požara.

Nakon završenog uviđaja, policijska patrola je prilikom obavljanja patrolnih delatnosti takođe primetila da nema zastave na Malom Zvečanu.

Izlaskom na teren utvrdili su da je zastava odneta i u vezi sa tim događajem kontaktiran je javni tužilac koji je naložio da se slučaj okarakteriše i registruje kao izazivanje nacionalne i verske netrpeljivosti“, rekao je Bojić.

On je dodao da se prema prvim rezultatima istrage najverovatnije radi o istim izvršiocima za oba dva krivična dela.

Mesto gde je zapaljen objekat Inicijativnog odbora za izgradnju crkve Sv.

Trojice na Malom Zvečanu, danas su obišli i pripadnici grčkog Kfora.

Ostavi poruku