VAŠINGTON – Danska, Australija i Holandija imaju najkvalitetnije penzijske sisteme i zauzimaju prva tri mesta na listi američke konsultantske kuće Mercer.

Istraživanje, koje je uzelo u obzir održivost penzijskog sistema, prilagođenost potrebama korisnika i integritet, obuhvatilo je 25 zemalja sveta, prenosi Kapital.ba.

SAD zauzimaju 11. poziciju, ispred Francuske, dok su na začelju kolone Kina, Indija, Japan i Južna Koreja.

Francuska je sa indeksom od 57,5 poena napredovala u odnosu na prethodnu godinu i pripada kategoriji C, sa sistemom koji ima pozitivne aspekte, ali i nosi rizike koje treba imati u vidu prilikom njegove reforme.

Autori studije, s tim u vezi, za Francusku ističu da se efikasnost i održivost penzionog sistema može unaprijediti podizanjem starosne granice za penzionisanje i poboljšanjem zapošljavanja starijih.

Ostavi poruku