VOZAČ Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, koji je iz državne kase, kroz lažirane putne naloge, naplatio 3,4 miliona dinara na ime nabavke benzina za službeno vozilo, dobio je otkaz, a njegovim slučajem sada se bavi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Prve zloupotrebe u korišćenju službenog vozila, kojim je tokom 2012. godine N.

L. prevozio državnog javnog pravobranioca, otkrila je Državna revizorska institucija (DRI) u sačinjenoj reviziji svrsishodnosti upravljanja službenim vozilima kod direktnih korisnika budžeta.

Ovo je jedina krivična prijava koju je DRI podnela posle revizije, što ne znači da ne postoji još onih čije bi ime trebalo da se nađe na listi za istragu.

Naime, ovakve vrste revizije zasnivaju se na studijama slučaja, pa je veoma teško proceniti za koliko novca je, zloupotrebom korišćenja službenih vozila, budžet zaista oštećen.

Jer, ovaj izveštaj DRI obuhvata svega 15 direktnih korisnika budžeta, ali oni koriste nešto više od 80 odsto svih službenih vozila opšte namene, a njih je 6.244.

Uz ova, postoje još i 20.722 vozila posebne namene, koje koristi vojska i policija.

Spisak se dodatno uvećava kada se doda i vozni park javnih preduzeća, pa se dolazi do broja od oko 31.000 vozila.

Nesavesni vozač službene „škode superb“ je, po rečima revizora, jednostavno otkriven, poređenjem putnih naloga koje je potpisala državni javni pravobranilac i onih koje je vozač podneo na naplatu u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa.

Radoslav Sretenović, predsednik DRI, objasnio je zloupotrebu na primeru iz marta meseca 2012. godine.747 PRIJAVA DRI je, od početka svog rada, podnela 747 prijava protiv korisnika javnih sredstava.

Od toga 597 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 75 prijava za privredni prestup i 75 krivičnih prijava, a sve protiv 898 odgovornih lica.

Prema rečima Sretenovića, pravnosnažno je okončano 160 prekršajnih postupaka i 32 za privredni prestup. Kod krivičnih prijava, jedan postupak je obustavljen, a tri se vode po službenoj dužnosti. – Republičko javno pravobranilaštvo potpisalo je nalog o pređenih 1.702 kilometra u toku marta, za šta je utrošeno 346 litara goriva za vožnje uglavnom u lokalu, po Beogradu – objasio je Sretenović. – Međutim, kada je N.

L. taj nalog odneo da ga pravda Upravi za zajedničke poslove, na njemu stoji 9.702 pređena kilometra, za šta je utrošeno 1.418 litara goriva.

Vozač je na prvobitnom nalogu, na kome je pisalo „Beograd, lokal“, dodavao „Beograd – Novi Sad“, „Beograd – Kragujevac“… i takav, krvotvoreni nalog, podnosio Upravi na naplatu.

Po rečima Sretenovića, DRI je krivičnu prijavu protiv N.

L. podnela zbog zloupotrebe od 1,19 miliona dinara, otkrivene u 2012. godini.

Potom se na to nadovezala i sama Uprava za zajedničke poslove, koja je prekontrolisala i putne naloge za 2013. godinu, pa je krivična prijava „narasla“ na tačno 3.397.275 dinara, što predstavlja vrednost goriva koju je N.

L. protivzakonito naplatio.

Da se službena vozila i te kako nenamenski koriste i tako stvaraju ogromni troškovi, pokazuje još jedan, od više sličnih primera iz sprovedene revizije DRI.

I ovde je reč o „škodi superb“, koja je devet i po meseci tokom 2012. godine korišćena na relaciji Beograd – Novi Sad – Beograd – Novi Sad – Beograd (vozač iz Beograda koristio je vozilo za prevoz do Novog Sada kako bi prevezao pomoćnika ministra u Ministarstvo zdravlja do Beograda, a zatim je, nakon završetka posla, isto vozilo koristio za prevoz pomoćnika do Novog Sada, a zatim se vraćao za Beograd).

Ukupni rashodi goriva iznose 1.811.874,60 dinara, odnosno mesečno po 190.723,64 dinara.

Da je pomoćnik ministra, koji po tada važećoj Uredbi inače nije imao pravo na stalno korišćenje službenog vozila, koristio dnevnu ili mesečnu povratnu autobusku kartu, uštedelo bi se, po računici DRI, 1,57, odnonosno 1,67 miliona dinara.

Jeftinije bi bilo i plaćati mu iznajmljeni stan u centru Beograda. VELIKE RAZLIKE U TROŠKOVIMA U VOZNOM parku Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, prema marki vozila, revizori su uočili da postoje velike razlike u troškovima održavanja, prosečnoj potrošnji goriva, ali i ostalim troškovima.

Najveći deo vozila u voznom parku čine vozila marke „audi“, „fijat“, „škoda“, „folksvagen“ i „zastava“, koji čine 86 odsto voznog parka, odnosno 284 vozila, navodi se u izveštaju DRI. – Od nabrojanih marki vozila, najveće ukupne rashode po pređenom kilometru imaju vozila marke „audi“, dok su najmanji rashodi po kilometru kod vozila marke „škoda“.

Ostavi poruku