ARANĐELOVAC – Revizijom svrsishodnosti poslovanja koju je sprovela Državna revizorska institucija (DRI) utvrđeno je da je N.

L. koji je bio zaposlen kao vozač u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa oštetio budžet Srbije za više od tri miliona dinara, izjavio je danas predsednik DRI Radoslav Sretenović.

Protiv N.

L. je podneta krivična prijava, a u međuvremenu je dobio i otkaz, rekao je Sretenović na novinarskoj radionici u Aranđelovcu.

To lice je u periodu od 10. februara 2011. do 9. juna 2013. godine kroz falsifikovanje službenih isprava, pre svega putnih naloga, oštetilo budžet za oko 3,3 miliona dinara, a priotiv njega je podneta krivična prijava Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, naveo je Sretenović.

Osim te prijave, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa podnela je još jednu krivičnu prijavu koja je kasnije i dopunjena, dodao je Sretenović.

On je rekao da je vozač te uprave zloupopotrebe činio tako što je falsisfikovao putne naloge, a da je to ustanovljeno tokom revizije kada su se uporedili putni nalozi koji su ostali kao primerak u republičkom prvobranilaštvu gde je N.

L. radio kao vozač.

Predsednik DRI rekao da se putni nalozi koji su predstavnici DRI zatekli u Upravi potpuno razlikuju od prethodno pomenutih.

Sretenović je rekao da je vozač da bi opravdao gorivo koje je kupovao, različito pisao lokacije, odnosno republičkom pravobranilaštvu je dostavljao putne naloge sa lokacijom Beograd-lokal, a upravi sa tačnim lokacije u unutrašnjosti na koje je odlazio.

Reč je o vozilu škoda beogradskih registarskih oznaka.

Sretenović je naveo da je to prva revizija svrsishodnosti koja je obavljena u Srbiji, a u toku je nova koja se odnosi na raspolaganje nepokretnostima u Srbiji budući da se pokazalo da država ne raspolaže jedinsvtenom evidencijom.

Ta revizija će biti završena naredne godine.

Postupak revizije svrsishodnosti trajao je oko godinu dana, a revizija je obuhvatila službena vozila direktnih korisnika budžeta, odnosno vlade, vladinih kancelarija i službi, ministarstva, uprave i direkcije u sastavu ministarstava.

Prema podacima koje su dostavli 126 direktnih korisnika budžeta ukupan broj službenih voziila u Srbiji je 26.966.

Od tog broja, 6.244 su vozila opšte namene, a 20.722 vozila posebne namene.

Službena vozila opšte namene su od dana nabavke do 31. decembra 2012. godine prešla blizu 590 miliona kilometara dok su u 2012. godini prešla ukupno više od 67 miliona kilometara, odnosno u proseku 12.000 kiliometara po vozilu.

Budući da joj je u nadležnosti da donosi zaključke i predlaže preporuke po završetku revizije, DRI je preporučila Vladi Srbije da normativno uredi oblast upravljanja službenim vozilima, kao i da definiše kriterijume na osnovu kojih se dodeljuje pravo korišćenja službenog vozila, način korišćenja, sve neophodne evidencije, sistem kontrole korišćenja i posebno kontrola svih troškova u vezi sa korišćenjem službenih vozila.

Ostavi poruku