Kandidatima za predsednika Demokratske stranke Srbiji Sandi Rašković Ivić i Milošu Aligrudiću postavili smo sledeća pitanja: 1.

Kako vidite budućnost DSS? 2.

Nastavljate li Koštuničin put? 3.

Hoćete li inicirati nacionalni blok? * * * * * * * * * * * * * * * * SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ : OKUPIĆU EVROSKEPTIKE POD JEDNU ZASTAVU 1. DSS ima budućnost.

Moja kampanja je bila kampanja vere i nade.

Nema mesta defetizmu i razočaranju. Želim da obiđem svaki opštinski odbor, da razgovaram sa što više ljudi.

Naša probuđena vera treba da pruži nadu građanima da postoje ljudi koji će štititi njihove interese u ovim smutnim vremenima. 2.

KOŠTUNICA je trasirao put stranke kao evroskeptičke i anti-NATO.

Vojna i politička neutralnost je legitimacija DSS i legat Koštunice.

Ali do neutralnosti nećemo doći ako je budemo čekali.

Moramo da objasnimo narodu kako se do nje stiže. 3.

STVARANjE nacionalnog bloka je danas egzistencijalno državno pitanje.

U celoj Evropi politički suverenisti moćno izlaze na scenu.

U srpskoj Skupštini nema zastupnika nacionalne politike koju podržava polovina građana, bilo da je reč o evroskepticizmu, odnosu prema KiM ili Rusiji.

Naša DSS bi imala ulogu Pijemonta okupljanja nacionalnih snaga – pojedinaca, udruženja i stranaka koje su za suverenu i slobodnu Srbiju i za ekonomski patriotizam.

To bi bio pokret evroskeptika i evrokritičara koji se zalažu isključivo za interes Srbije, jer je u tome i interes naroda. * * * * * * * * * * * * * * * * * MILOŠ ALIGRUDIĆ: NASTAVIĆU KOŠTUNIČINIM STAZAMA 1.

DSS je od osnivanja državotvorna stranka zasnovana na ideji demokratskog i nacionalnog.

Iz tih ideja izvire i ideja političke neutralnosti koju danas DSS nosi.

Budućnost Srbije je u njenoj slobodi da sarađuje sa svima bez političkih i ekonomskih okova, dakle, u neutralnosti.

Srbija treba da gradi odnose i sa Istokom i sa Zapadom u sopstvenom interesu, jer samo tako može da zaštiti svoju celovitost i da ekonomski napreduje.

Ta politika je budućnost i biće vladajuća u Srbiji. 2.

KOŠTUNICA je veliki državnik i istorijska ličnost, tvorac vojne i političke neutralnosti.

To je put kojim DSS treba da ide.

Na nama je da tu ideju učinimo pristupačnom i razumljivom što većem broju građana sve dok ne postane vladajuća. 3.

DSS je prirodni lider novog okupljanja u Srbiji.

Ona mora da ojača, a onda da privuče sve nacionalne i demokratske snage za političku neutralnost koja znači slobodu.

Moramo da budemo otvoreni prema svim društvenim slojevima i da se ne zatvaramo u uske krugove koji sužavaju prostor za delovanje.

Obaveza nam je da, kao demokratska i državotvorna stranka, nudimo rešenja za celo društvo.

Tada ćemo stvoriti široki nacionalni savez i pravu alternativu lošoj vlasti SNS.

Ostavi poruku