NI posle više od godinu dana nije završen predistražni postupak koji se vodi o poslovanju „Srbijagasa“! Na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, septembra prošle godine započeli su „češljanje“ ove kompanije, a polazna osnova je bio izveštaj DRI za 2011. godinu, U međuvremenu MUP je, kako se navodi u dopisu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu upućenom Topličkom centru za demokratiju i ljudska prava, formirao radnu grupu za ispitivanje zloupotreba u „Srbijagasu“.

U istom dopisu je navedeno i da su operativne provere policije i dalje u toku.

Predistražni postupak započet je na osnovu izveštaja o poslovanju kompanije tokom 2011, koji je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavila Državna revizorska institucija.

Revizori su, kontrolišući poslovanje „Srbijagasa“ otkrili da je, mimo Zakona o javnim nabavkama, potrošeno ukupno više od 46 milijardi dinara, kao i da su uvozili gas bez zaključenog spoljnotrgovinskog ugovora.

DRI je pronašao i da je ova kompanija u 2011. godini zaposlenima podelila 98 miliona dinara dobiti, pre nego što je dobila saglasnost Vlade.

Oko 5,5 miliona dinara dobile su tri osobe sa kojima su potpisali ugovor o stručnoj pomoći.

Revizori, međutim, nisu pronašli tragove posla stručnih saradnika.

Toplički centar podneo je Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu krivičnu prijavu protiv direktora „Srbijagasa“ Dušana Bajatovića novembra prošle godine zbog zloupotrebe službenog položaja.

Reč je, kako se navodi, o zaključivanju ugovora u 2011. bez sprovedenih postupaka javnih nabavki, koji su bili obavezni, u ukupnom zinosu od 12,102 milijardi dinara.

Državna revizorska institucija je februaru prošle godine podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Dušana Bajatovića, direktora „Srbijagasa“, zbog nepravilnosti u poslovanju.

U izveštaju DRI, najveće nepravilnosti odnose se na javne nabavke, jer je preduzeće zaključilo ugovore za nabavku dobara, usluga i radova u ukupnoj vrednosti 22,5 milijardi, bez ovog postupka. ZAMERKE * SPORNI su, kako je navedeno u izveštaju DRI, krediti u vrednosti 11,87 milijardi dinara, ugovori o izgradnji gasovoda – 10,1 milijarda dinara, kao i nabavke čeličnih cevi, advokatske usluge… * NEPRAVILNOSTI se odnose i na dugoročne finansijske plasmane, na nabavku gasa iz uvoza i njegovu evidenciju kao robe, na plate i na raspodelu dobiti.

Ostavi poruku