Ako je Zakon o sportu obavezujuć za sve činioce sporta, onda Dejan Perić ne bi mogao da bude selektor muške reprezentacije Srbije. Čak ni vršilac dužnosti, prelazno rešenje za prva dva meča kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Poljskoj, protiv Crne Gore i Izraela.

Pitanje je, međutim, da li će odgovorni ljudi u rukometu i pored te činjenici da je njegovo imenovanje u suprotnosti sa Zakonom o sportu, odustati od Perića.

Pitanje je i da li će Perić samoinicijativno da odustane od ovog angažmana, s obzirom na to da bi trebalo da zna da za ulogu selektora nema odgovarajuće zvanje…

Reč je o tome da Zakon o sportu u oblasti „Ostala fizička lica u sistemu sporta” govori o sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu. Član 23 definiše ih kao ona lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture.

Za sada Perić, nažalost, ne ispunjava taj uslov.

Na ruku našem bivšem istaknutom reprezentativcu ne ide u prilog ni član 25, koji propisuje da stručni rad u sportu mogu da obavljaju sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove zakona i poseduju dozvolu za rad nadležnog nacionalnog granskog saveza.

U ovom trenutku, Perić nema tu dozvolu za rad.

Ono što je dobro, to je podatak da je Perić počeo sa obrazovanjem, pominje se obrazovna institucija u Novom Sadu, ali je pitanje da li može da je završi do kraja oktobra, odnosno početka kvalifikacionog ciklusa.

Takođe, ne treba smetnuti sa uma ni činjenicu da se Zajednica trenera RSS zalaže za to da selektori mogu da budu samo članovi te Zajednice.

To nije prepreka za UO RSS da čvrsto bude uz Perića, ali činjenica je i da Perić nije član Trenerske zajednice, jer nema nikakvo trenersko zvanje.

Za sada.

Ni ono najniže – operativni trener.

Razume se da se često žmuri na određene propise, da se zakonski akti ne smatraju „Svetim pismom”, pa ostaje da verujemo i da izbor Dejana Perića za trenera muške reprezentacije Srbije neće da naiđe na pravne teškoće.

Ipak, da je u skladu sa Zakonom o sportu – nije.Član 23Sportski stručnjaci su lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, ako zakonom nije drukčije određeno.Član 24Najviša sportska zvanja mogu da steknu samo sportski stručnjaci koji imaju propisano obrazovanje. Član 25Stručni rad u sportu, u sportskim organizacijama koje su članovi nacionalnog granskog sportskog saveza, mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom i poseduju dozvolu za rad predviđenu pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i pravilima međunarodnog sportskog saveza. Član 30Nad stručnim radom u oblasti sporta vrši se stručni nadzor.

Ostavi poruku