Smrtnost dece do pet godina gotovo se prepolovila od 1990.

do 2013, objavio je UNICEF i pozvao da se napori usredsrede na smanjenje smrtnosti novorođenčadi u prvih mesec dana života.Prema izveštaju UNICEF-a, u godini 2013.

smrtnost dece do pet godina iznosila je 6,3 miliona, što je upola manje u odnosu na 12,7 miliona 1990.

godine, piše portal Magazin.Istočna Azija, Latinska Amerika i Karibi i Severna Afrika smanjile su smrtnost za više od dve trećine od 1990, subsaharska Afrika za 48 odsto, ali je Afrika i dalje vodeća u svetu sa 92 smrti na hiljadu živorođenih.“Smrtnost novorođenčadi u prvih mesec dana života, koja je u istom periodu pala za 40 odsto, čini najveći udeo ukupne smrtnosti dece do 5 godina – 44 odsto“, rekla je Tesa Vordlouv, pomoćnik direktora UNICEF.Od 1990.

do 2013.

smrtnost novorođenčadi u prvih 28 dana života pala je na 2,8 miliona, navodi se u uzveštaju UNICEF.Za smrtnost novorođencadi odgovorni su izostanak medicinske nege tokom porođaja i odmah posle njega.Inače, oko milion beba godišnje umre u prvom danu života od uzroka koje je moguće otkloniti.Radi ilustracije, dovoljno je uporediti Angolu, prvu po broju smrtnosti – 167 smrti na hiljadu rođenih, s podacima iz Luksemburga, gđe je stopa najniža na svijetu, dve bebe.Tako, deca rođena u Angoli imaju 84 puta veće šanse da umru pre petog.

rođendana nego njihovi vršnjaci rođeni u Luksemburgu.Drugo mesto po smrtnosti zauzeo je Sijera Leone, a slede Čad, Somalija i Centralnoafrička Republika.Na drugom kraju lestvice iza Luksemburga se nalaze Finska, Norveška, Singapur i Japan.Neuhranjenost je odgovorna za oko polovinu smrtnosti dece mlađe od pet godina, dok su drugi razlozi izlečive bolesti kao što su upala pluća, dijareja i malarija.U izveštaju UNICEF ističe da je najdelotvorniji način da se osigura preživljavanje deteta borba protiv zaraznih bolesti vakcinacijom, korišćenjem mreža protiv komaraca natopljenih insekticidom i lečenje dijareje rehidratacijom.

Ostavi poruku