MOSKVA – Ruska novinska agencija Itar-Tas s, koja je pod tim nazivom poznata od kolapsa Sovjetskog Saveza 1991.

godine, od danas ponovo nosi svoje staro ime: Tas s.Ta agencija je osnovana 1904.

godine, još za vreme poslednjeg ruskog cara Nikolaja II Romanova, a nakon revolucije 1917.

godine je preimenovana u Telegrafsku agenciju Sovjetskog saveza ili skraćeno – Tas s.Nakon raspada ŠSR-a 1991.

godine, naziv agencije je promenjen u ITAR-Tas s, a skraćenica ITAR je značila Informativnu telegrafsku agenciju Rusije.Vraćajući od danas svoje staro ime iz sovjetske ere, agencija Tas s je saopštila i da se to ime više neće smatrati skraćenicom.

Ostavi poruku