BEOGRAD – Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Višeg suda u Smederevu kojom je na 15 meseci zatvora bila osuđena gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović zbog optužbi da je kao lekar u više navrata primila mito od pacijenata.

Istom odlukom Apelacioni sud je naložio da joj se suđenje ponovi, rekla je Tanjugu porptarol suda Mirjana Piljić.

Avramović je ukinutom presudom bila osuđena što je od 1998.

do 2001.

godine kao službeno lice – lekar infektolog, načelnik Infektivnog odeljenja ZC „Sveti Luka“ u Smederevu zahtevala i dobila novac da u okviru svog službenog zaduženja izvrši službene radnje koje ne bi smela da izvrši.

To je, kako se navodi u ukinutoj presudi, uradila tako što je predložila svojim dugogodišnjim kućnim prijateljima da pronađu osobe koje bi bile zainteresovane da za 3.000 nemačkih maraka ostvare pravo na invalidsku penziju, što su oni i prihvatili i sukcesivno joj doveli četiri osobe.

U obrazloženju Apelacionog suda, koje je objavljeno na njegovom sajtu, navodi se da prvostepena presuda sadrži bitnu povredu odredaba krivičnog postupka jer je izreka prvostepene presude nerazumljiva, i protivrečna sebi i razlozima presude.

Po stavu Apelacionog suda, pogrešno je prvostepeni sud zaključio da je Avramovićeva, kao lekar infektolog – nacelnik Infektivnog odeljenja ZC „Sveti Luka“ u Smederevu imala svojstvo „službenog lica“.

„Ovo stoga što je pojam službenog lica, shodno tada važenjem Osnovnom krivičnom zakoniku, podrazumevao izabranog ili postavljenog funkcionera u saveznoj skupštini, Saveznoj vladi, saveznim ministarstvima i drugim saveznim organima i organizacijama, lice koje stalno ili povremeno vrše službenu dužnost u saveznim ministarstvima i drugim saveznim organima i organizacijama i vojna lica“, navodi se u obrazloženju.

Zbog toga se, kako je navedeno u odluci Apelacionog suda, osnovano izjavljenim žalbama ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primenio krivični zakon, pravno kvalifikujući radnje Avramovićeve kao produženo krivično delo primanje mita.

Deo presude kojim su odbije optužbe za primanje mita od dve osobe, Apelacioni sud je potvrdio.

Avramović je mesec dana bila u pritvoru 2005.

godine.

Ostavi poruku