SHARE

На име накнада за рад у одборима, комисијама и разним савјетима из буџета институција БиХ лани је исплаћен 3,1 милион марака, иако њихов рад готово нико и не контролише нити полажу рачуне за неиспуњене задатке.

Ревизорски извјештај о извршењу буџета институција БиХ за 2013. годину показује да је из буџета за чланство у савјетодавним, управним и надзорним одборима исплаћено око 1,1 милиона КМ, а за чланство у разним комисијама око 2,04 милиона КМ.

Нема рокова ни циљева

Ревизори су упозорили на то да се комисије и радна тијела углавном формирају без рокова за завршетак посла, јасно постављених циљева и мјерљивих резултата које требају остварити, а утврђено је да већина тијела накнаду за рад исплаћује на мјесечном нивоу без обзира на резултате рада и број одржаних сједница.

– Утврђено је да се нека састану два пута годишње, а накнаду примају мјесечно – наведено је у извјештају.

Надлежнима је пажња скренута и на истек мандат члановима у чак 15 комисија.

SHARE

Оставите одговор