Na ime naknada za rad u odborima, komisijama i raznim savjetima iz budžeta institucija BiH lani je isplaćen 3,1 milion maraka, iako njihov rad gotovo niko i ne kontroliše niti polažu račune za neispunjene zadatke.

Revizorski izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH za 2013. godinu pokazuje da je iz budžeta za članstvo u savjetodavnim, upravnim i nadzornim odborima isplaćeno oko 1,1 miliona KM, a za članstvo u raznim komisijama oko 2,04 miliona KM.

Nema rokova ni ciljeva

Revizori su upozorili na to da se komisije i radna tijela uglavnom formiraju bez rokova za završetak posla, jasno postavljenih ciljeva i mjerljivih rezultata koje trebaju ostvariti, a utvrđeno je da većina tijela naknadu za rad isplaćuje na mjesečnom nivou bez obzira na rezultate rada i broj održanih sjednica.

– Utvrđeno je da se neka sastanu dva puta godišnje, a naknadu primaju mjesečno – navedeno je u izvještaju.

Nadležnima je pažnja skrenuta i na istek mandat članovima u čak 15 komisija.

Ostavi poruku