BERN – Među menadžerima 100 najvećih kompanija u Evropi, najbolje su plaćeni oni u Švajcarskoj, pa je srednja godišnja plata koju je u 2013.

isplatilo osam najvećih multinacionalnih grupacija, sa sedištem u toj zemlji, iznosila 8,8 miliona franaka (7,3 miliona evra), objavio je istraživački centar Tauers Votson u studiji „CEO Pay in Eurotop 100“.Posle Švajcarske, najbolje plaćeni generalni direktori nalaze se na čelu kompanija u Velikoj Britaniji i Španiji, sa srednjom godišnjom zaradom od nekih 7,5 miiona franaka, navodi se u istraživanju, a prenosi švajcarski list 20 minit.Statistička srednja zarada predstavlja iznos koji deli posmatranu grupu na pola, tako da jedna zarađuje manje, a druga više od tog iznosa.Za 100 kompanija obuhvaćenih ovom analizom, srednja zarada u prošloj godini za vodeće menadžere bila je 5,4 miliona evra (6,5 miliona franaka) i veća je u odnosu na 2012.

kada je iznosila 5,1 milion evra, dok je za švajcarske direktore opala 6,0 odsto.Kompanije kao što su Roš, Nestle i Novartis figurišu među četiri sa najvećom tržišnom vrednošcu (između 215 i 231 milijardu franaka), što se, kako navodi list, odražava i na zarade njihovih menadžera.U studiji se dalje objašnjava da su plate menadžera analiziranih kompanija direktno zavisne od nivoa prihoda i razuđenosti mreže međunarodnih aktivnosti.Kako se navodi, Švajcarska, zajedno sa Nemačkom i Velikom Britanijom, figuriše među zemljama u kojima su primanja mendžera u bliskoj vezi sa rezultatima, tako da jedva četvrtinu isplaćene sume čini fiksni deo, a ostatak predstavljaju bonusi i varijabilni, dakle, negarantovani iznosi.Suprotno, skandinavske zemlje praktikuju drugačiji model obračuna plata menadžera.

U 2013.

srednja plata vodećih direktora njihovih najvećih kompanija iznosila je 2,6 miliona franaka, a fiksna komponenta činila je 64 odsto ukupnih primanja.Posmatrano po sektorima, farmaceutske firme u Evropi nude najbolje uslove direktorima, sa srednjom platom od 9,6 miliona franaka u prošloj godini, a sledi sektor robe široke potrošnje, sa 8,1 milion franaka i banke sa direktorskom platom od 6,4 miliona franaka.

Ostavi poruku