Hemikalije, teški metali i kancerogeni sastojci sa jalovišta rudnika antimona „Stolice“ u Kostajniku kod Loznice izlili su se u korito rijeke Korenite, čije vode se preko Jadra ulivaju u Drinu.

Da je na pomolu ekološka katastrofa, pokazali su nalazi analize uzoraka vode, a od toga strahuju i stručnjaci. Analizom uzoraka vode sa četiri mjerne stanice utvrđeno je da su gvožđe, olovo, kadmijum, cink, bakar, arsen, živa, antimon i mangan u većini slučajeva van predviđene četiri klase kvaliteta, što predstavlja maksimalno zagađenje.

U Inspektoratu RS su kazali da sprovode aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti, ali da konkretne korake moraju preduzeti organi Srbije, na čijoj teritoriji se nalazi izvor zagađenja.

– Vodna inspekcija RS upoznata je sa akcidentom u slivu rijeke Drine u Srbiji i u stalnom smo kontaktu sa njihovom vodnom inspekcijom – kazali su u Inspektoratu.

Dodali su da su aktivnosti usmjerene na praćenje stanja, uticaja na floru, faunu i podzemne vode i uzimanje uzoraka za analizu. U sve aktivnosti uključene su i „Vode Srpske“ u skladu sa svojim nadležnostima.

Četiri mjeseca nakon što su majske poplave uzrokovale pucanje brane na jalovištu nekadašnjeg rudnika, nove obilne padavine u zapadnoj Srbiji ponovo su pokrenule jalovinu i izazvale izlivanje opasnih materija u vodotokove tog kraja.

Potpredsjednik Sportsko-ribolovnog saveza RS Milovan Živković istakao je da su svjesni da RS ova katastrofa neće zaobići, te da će posljedice ulivanja teških metala u Drinu, bez sumnje, biti strahovite.

– Teški metali izazivaju trovanje ribe i u tom slučaju ona se ne smije konzumirati. To znači da je Drina za nas mrtva rijeka – rekao je Živković.

On je dodao da će ova ljepotica bogata rijetkim vrstama ribe kao što su mladica ili škobalj i izgledom biti neatraktivna zbog velike količine jalovine i mulja.

– Siguran sam da će nadležni organi nastojati da zaustave dalje ulivanje taloga iz rudnika u Drinu, ali vjerujem da će ulazak teških metala ostaviti dugoročne i strašne posljedice – naveo je Živković.

Apel za akciju

Gradsko vijeće Loznice zatražilo je hitno rješavanje problema, a zaključak će biti upućen Vladi Srbije. Zahtjev je sačinjen nakon poražavajućih rezultata ispitivanja kvaliteta vode u koritu Korenite, koju je uzorkovao Institut za javno zdravlje iz Šapca.

Ukoliko ne počne rješavanje problema, rukovodstvo Loznice, Krupnja, Bogatića i Šapca zatražiće hitan prijem kod premijera Srbije kako bi bilo nađeno rješenje.

Ostavi poruku