Ministar inostranih poslova i integracije Austrije Sebastijan Kurc izjasnio se za oštrije zakone protiv radikalnog islamizma.

On je, u intervjuu bečkom dnevniku „Kronen cajtung“, ocenio da su mladi ekstremisti ogromna pretnja po bezbednost.

„Radi se o najtežem obliku kriminala. Zbog toga se odlučno mora delovati protiv džihadista i to sa dve vrste mera. Prva je borba od strane vlasti tamo gde se događaja radikalni islamizam, što policija čini dosledno. Kao drugo treba preventivno delovati protiv džihadista, i sa oštrijim zakonima. Moramo prilagoditi zakonske odredbe kako mlade ljude više ne bi podstrekavali propovednici mržnje“, objasnio je Kurc.

On je založio da se kazne za zločine širenja mržnje i podstrekavanja pooštre i da sejanje mržnje postane kažnjivo i kada je reč o manjim grupama, kao i o medijima.

Kurc je podvukao da država mora jasno pokazati svoj stav, ali da odgovornost ima i islamska verska zajednica.

Islamska zajednica, prema njegovim rečima, ima mogućnost da bira hodže i odgovorna je za džamije u Austriji, a ima i dobre kontakte ka verskim udruženjima.

„Tu može puno biti učinjeno na prevenciji. Islamska zajednica ima odgovornost da svoje odgovorne ljude navede da čim vide nepropisno ponašanje ili sumnje to prijave. Istovremeno se ne sme praviti greška i oko 500.000 muslimana koji žive u Austriji staviti pod opštu sumnju“, podvukao je Kurc ukazujući da je velika većina dobro integrisana i daje svoj doprinos društvu.

„Međutim, svaki džihadista je jedan džihadista previše i pretnja po našu bezbednost“, naglasio je on.

Ostavi poruku