Osiguravajuća društva u RS zasad poštuju potpisani Kodeks ponašanja u primjeni uslova i jedinstvenog premijskog sistema auto-odgovornosti, prema kojem vozačima koji registruju vozila više ne nude neosnovane popuste.

U istraživanju koje su „Nezavisne“ sprovele na teritoriji Banjaluke, utvrđeno je da niti jedno osiguravajuće društvo ne nudi astronomske popuste pri osiguranju vozila, što je do prije mjesec dana bila uobičajena praksa.

Predstavljajući se kao potencijalni klijent, novinar „Nezavisnih“ je provjerio koliko bi koštala registracija pežoa 206 proizvedenog 2000. godine, zapremine motora od 2.000 kubnih centimetara i snage 66 kilovata i dobio gotovo identičan odgovor da polisa i sve pripadajuće dažbine iznose 460 KM uz minimalna odstupanja.

Podsjećamo da su 17. jula ove godine, u prisustvu Zorana Tegeltije, ministra finansije RS, i Božane Šljivar, direktora Agencije za osiguranje RS, predstavnici 19 osiguravajućih društava koja rade u RS potpisali Kodeks ponašanja, koji bi za krajnji cilj imao da osiguranja ne koriste nelegalne popuste kao metod u osvajanju tržišta.

Miodrag Čoprka, direktor Osiguravajućeg društva „Aura“, rezultate naše kontrole ocijenio je kao pozitivnu stvar iz koje se vidi da se svijest osiguravajućih društava mijenja te da kodeks i sporazum idu u dobrom smjeru.

„I naša istraživanja su pokazala da se to poštuje i da su stvorene sve pretpostavke da se nastavi njegova primjena. Nalazimo se u prelomnom momentu kada dosta ljudi očekuje da će to biti narušeno, ali smatram da je svijest svih društava sazrela i da će se sporazum poštovati“, kazao nam je on.

Kako je pojasnio, poštovanje sporazuma u nekom srednjem roku će se odraziti i na same osiguranike koji će osjetiti benefite kroz isplatu štete, kao i kroz korektniji odnos prema njima, pa će svi akteri na tržištu osiguranja profitirati.

Čoprka nam je rekao kako je potpisani kodeks napravljen u duhu džentlmenskog sporazuma, ali da predviđa sankcije za ona društva koja bi ga prekršila.

„Postoje određeni kontrolni mehanizmi primjene tog kodeksa koji se odnose na konkretne provjere stanja na terenu, a formirani su odbori koji izvještavaju o implementaciji sporazuma. Sastaju se svake sedmice i čim se uoče nepravilnosti i kršenje kodeksa, odmah se reaguju“, kazao je on.

Milomir Durmić, potpredsjednik Udruženja društava za osiguranje RS, podsjetio je da je premija osiguranja od auto-odgovornosti propisana zakonom i da su sva društva dužna da to poštuju, ali i da iz nekih razloga to do sada nije bilo tako.

„Jedini put kojim se može doći do toga je da svi pružamo usluge na način koji je propisan zakonom je ovaj dogovor. Društva koja ga ne budu poštovala će biti medijski prozvana da krše premijski sistem, biće isključena iz Udruženja osiguravajućih društava RS, a samim tim će to biti i signal institucijama da se pozabave društvima koja krše premijski sistem“, kazao je Durmić.

Ništa od kršenje dogovora
Tokom istraživanja da li se osiguravajuća društva pridržavaju Kodeksa ponašanja u primjeni uslova i jedinstvenog premijskog sistema auto-odgovornosti, u razgovoru sa nekim od agenata osiguranja novinaru je skrenuta pažnja da ukoliko može pričeka sa registracijom vozila.

S druge strane, u osiguravajućim društvima uvjeravaju da će se istrajati na striktnoj primjeni pravila i da se neće doći u situaciju da se ne primjenjuje zakonom propisan cjenovnik osiguranja za auto-odgovornost.

Ostavi poruku