Srbi u Albaniji ne mogu da imaju srpsko ime i prezime. Dobili pravo da vrate ranije nasilno promjenjeno ili dodeljeno ime ili prezime. To moraju da plate 1.000 €

Na ovaj problem kao na jedno od najdrastičnijih kršenja ljudskih prava u Evropi ukazuje Napredni klub, u svom Godišnjem izvještaju o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Kažu, takva diskriminacija se rijetko sreće.

„U Albaniji su Srbi papirološki Albanci. Ne mogu da upišu srpsku nacionalnost u matične knjige“, navedeno je u ovom izvještaju. „Prava srpske zajednice u Albaniji i dalje spadaju među najslabije ostvarena politička prava jednog naroda u Evropi“.

Srbi u Albaniji uglavnom su naseljeni u selima Retli Boušu i Hamir, a ima ih i u gradu Fijeru. Srbi su u ovoj zemlji pravoslavci, muslimani i katolici. Oni navode primjer muslimanske porodice Duljević, koja je odana srpskoj himni i zastavi.

„Albanija je pod uticajem EU, u januaru 2014. otvorila školu sa nastavom na srpskom jeziku“, navedeno je u izvještaju. „Osnovana je u selu Hamil i pohađa je 60 srpskih đaka. Ovo je prvi značajniji korak vlasti prema Srbima.“

Za razliku od Albanije, Srbi u Makedoniji uglavnom uživaju zagarantovana manjinska prava. Mada, u proteklih godinu dana njihov položaj se malo pogoršao. Najveći izazov, prema izvještaju Naprednog kluba, predstavljaju asimilacija i pravo na vjeroispovest.

„Srpska obeležja u protekloj godini bila su predmet napada ekstremističkih i šovinističkih albanskih grupa. Neposredno posle otkrivanja, decembra 2013. godine, spomenik caru Dušanu u centru Skoplja je oštećen, a srpski vladar okarakterisan je kao ‘okupator zapadnog Balkana“, navedeno je u izvještaju. „Najveći problem predstavlja ispoljavanje veroispovesti i progon predstavnika SPC.“

Posebno navode slučaj progona vladike ohridskog Jovana.

 

Makedonija: Narod koji nestaje
Sve je manje pripadnika srpskog naroda u Makedoniji. U 2013. godini rodilo se stodvadesetoro srpske djece, a umrlo je 400 Srba. Prošle godine sklopljeno je 116 brakova u kojima su nevjeste Srpkinje, ali samo je 19 mladoženja bilo iste nacionalnosti.

Ostavi poruku