Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ističe da je apsolutni cilj – čvrsta, stabilna i jaka Srpska, bez ugrožavanja njene ustavne pozicije ili teritorije, te da su ustavne promjene u Federaciji BiH stvar ljudi koji žive u tom entitetu.

„Republika Srpska neće nametati građanima Federacije BiH njihov optimalni organizacioni ustroj – to je njihova stvar o kojoj treba sami da odlučuju, kao što ni Srpska ne dozvoljava da neko određuje njeno unutrašnje uređenje“, poručuje Radojičić u intervjuu Srni.

Komentarišući izvještaj Kontakt grupe i ideju o trećem entitetu, Radojičić ocjenjuje da „Federacija BiH ima neracionalnu strukturu, ogromnu administraciju i da tamo uglavnom ništa ne funkcioniše po raznim linijama“.

On napominje da vlast u Republici Srpskoj mora da bude jaka, kao do sada, a ne da bude podložna pritiscima, ucjenama, nehomogena, posvađana i atomizirana, jer bi to dovelo do promjena na štetu Srpske.

Kada je riječ o strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u BiH, postoje dva potpuno suprotstavljena koncepta – Republika Srpska želi decentralizaciju pravosuđa, jer ono što su stranci uradili reformom nije dalo rezultat, a u Federaciji BiH žele centralizaciju.

„Srpska traži decentralizovan sistem u BiH, koji bi bio efikasniji i više blizak entitetskoj i kantonalnoj strukturi organizovanja, dok Federacija BiH traži dalje centralizovanje, uspostavljanje vrhovnog suda BiH i još nekih stvari“, pojašnjava Radojičić.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske ističe da je u ovom sazivu parlamenta usvojeno mnogo sistemskih odluka i zakona, te da je ovu godinu obilježio set zakona za ublažavanje posljedica majskih poplava u vezi sa osnivanjem Fonda solidarnosti.

Tu je i niz olakšica za građane, koje su omogućene po drugim zakonskim propisima, od poreza na nepokretnosti, do pojedinih administrativnih i komunalnih taksi.

Radojičić podsjeća da su usvojena rješenja koja su omogućila brzu registraciju preduzeća, odnosno jednošalterski sistem za registraciju firme u roku tri dana.

U planu je da se do kraja godine u Srpskoj privede kraju realizacija Programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, koji je započet prije deset godina.

Radojičić u intervjuu Srni naglašava da je Narodna skupština Srpske uspostavila intenzivnu komunikaciju sa parlamentarcima iz regiona i Evrope, s ciljem poboljšanja parlamentarne i privredne saradnje.

„Uključili smo se u Konferenciju evropskih regija sa zakonodavnom nadležnošću, kao jedina regija izvan zemalja EU, a imali smo i mnogo kontakata sa Evropskim parlamentom, parlamentarcima i drugim strukturama u Briselu“, podsjeća on.

Potpisan je i sporazum o saradnji sa parlamentom njemačke pokrajine Saksonija, a intenzivirani su kontakti sa belgijskim parlamentima, uključujući Flandriju, Brisel i Valoniju.

„Nažalost, ovaj saziv ostaće upamćen i po najgoroj retorici od osnivanja parlamenta, jer je jedan broj poslanika jako smanjio kriterijume međusobnih odnosa i pokušao da ih svede na nivo ponašanja u seoskoj kafani“, ocjenjuje Radojičić.

On napominje da skupštinski poslovnik ima segment koji se odnosi na disciplinske mjere i odgovornosti poslanika i upozorava da neke partije podstiču svoje poslanike da se nekulturno ponašaju.

 

Ostavi poruku