Бањски центри на подручју Републике Српске биљеже изузетан пораст броја иностраних туриста, а међу најпопуларнијима је Бања Врућица у Теслићу у којој све чешће бораве гости из Србије, Хрватске, Словеније па чак и Аустрије и Њемачке.

Према подацима Туристичке организације Републике Српске  (ТОРС), најатрактивније бање за домаће посјетиоце су оне смјештене подно планине Козаре, Слатина и Лакташи, које имају велики здравствено-рекреативни значај и дугу традицију.

– Након њих по посјећености домаћих туриста слиједи Бања Врућица, Здравствено-туристички центар у Теслићу који располаже модерно уређеним ентеријерима и екстеријерима.  Осим тога, пружа могућности за одмор, рекреацију, велнес и пословне програме као што су конгреси, семинари, савјетовања и слично – казали су у ТОРС-у.

Рекли су да послије Врућице слиједи бања Дворови, која је смјештена између ријека Саве и Дрине и путева који воде из Србије за Бијељину, али и даље за Бањалуку и Сарајево.

– У њеном комплексу на располагању се налазе бројни терени за спорт и разоноду – навели су у ТОРС-у.

Додали су да су у току прошле године бање у РС забиљежиле 47.442 доласка туриста, који су остварили 266.262 ноћења, из чега се може закључити да се гости у бањама просјечно задржавају од пет до шест дана.

Велики природни потенцијал

Истраживања која су спроведена претходних деценија потврђују да велики број минералних, термалних и термоминералних вода које се налазе на подручју данашње РС представља веома важан привредни, здравствени и туристичко-рекреациони ресурс овог простора.

– Таква мјеста су отворена и доступна у здравствене и рекреативне сврхе, али и као излетничка и боравишна мјеста за многе домаће и стране посјетиоце – казали су у Туристичкој организацији РС.

Истичу да су домаћи гости највећи корисници бањских услуга у РС, те да се у задњих неколико година константно повећава и број гостију из иностранства, прије свега због квалитета љековите воде и конкурентних цијена у односу на регион.

 – Изузетан пораст броја иностраних гостију биљежи Бања Врућица, која у оквиру својих услуга нуди прегршт могућности за одмор, рекреацију, велнес и пословне програме, конгресе, семинаре, савјетовања и слично. Међу иностраним посјетиоцима предњаче гости из региона, односно из Хрватске, Србије и Словеније, а нешто мање има посјета туриста који долазе из Аустрије и Њемачке – рекли су у Туристичкој организацији.

Туристичка понуда

Туристичка понуда бањских центара Српске почива прије свега на њиховој балнеофункцији, па тек онда на сегментима из сфере конгресног, манифестационог и спортског туризма.

Цијене бањских услуга варирају, а све зависи од услуга које се користе.

– Ноћење са три оброка и основним прегледом може се добити за 50 КМ, али свакако треба узети у обзир да се коришћење терапија или било којих других здравствених услуга накнадно плаћа – рекли су Туристичкој организацији.

Стратегија развоја туризма РС од 2010. до 2020. године сврстава бањски туризам у приоритетне облике туризма у развоју туристичког производа.

Међутим, стратегија напомиње потребу значајнијих финансијских улагања у садашњем и наредном десетогодишњем периоду како би биле повећане могућности развоја ове гране туризма.

– То подразумијева повећање смјештајних капацитета, повећање обима туристичких услуга, посебно у сфери конгресног туризма, те унапређење основне функције – здравствене, запослење висококвалификованог кадра и слично – наводе у ТОРС-у.

Истичу да је потребно спровести неопходне мјере како би бањски туризам био унапријеђен.

– Поред основне дјелатности, потребно је допунити садржај  мотивима као што су спорт, забава, одмор, рекреација, гастрономија, затим подстаћи улагања у проширење смјештајних капацитета – кажу у ТОРС-у.

Стратегија развоја

Стратегија развоја туризма РС предвиђа побољшање квалитета и обима туристичке понуде, а у оквиру тога обезбјеђење услова за инвестирање, раздвајање медицинског, рекреативног и велнес садржаја, прилагођавање садржаја циљним групама те проширење ванпансионског садржаја.

– Тренутни економски ефекат произведен бањским туристичким прометом је низак и неодржив, опет са изузетком Бање Врућице која успјешно послује и унапређује своју понуду. Због тога је потребна преоријентација туристичке понуде унутар бањских мјеста и стварање додатне вриједности која ће повећати туристички промет, а један од начина је и увођење принципа активног одмора. Бањски центри у Српској уз балнеофункцију имају предуслове за развој туристичког производа намијењеног свим категоријама посјетилаца – туриста – кажу у ТОРС-у.

Примарни мотив доласка туриста у бањске центре у Српској је задовољење здравственог елемента.

– Поред тога, појављује се све више захтјева за задовољење интелектуалне, психофизичке као и економске компоненте. То значи да се поред класичног боравка уз предложену терапију тражи и допуна садржаја кроз различите активности у склопу боравка уз одговарајућу надокнаду – казали су у ТОРС-у.

ИЗ ТОРС-а наводе Бању Врућицу као примјер правилног развоја која са унапријеђеном инфраструктуром и супраструктуром и менаџментом, те планираним даљим унапређењем може да удовољи савременим трендовима туристичке тражње.

– Комплетна понуда бањског туристичког производа треба да буде интегрисана са свим расположивим видовима туризма и туристички валоризованих мотива – наглашавају из ове организације.

Свијет

Свјетски бањски центри првенствено нуде спа и велнес са разноврсним садржајима, затим се нуди активан одмор кроз упражњавање јоге, пилатеса, таи-чи, сун-газинг, те разни креативни курсеви грнчарије и сликарства.

– Овакви центри су опремљени вањским и унутрашњим базенима, неријетко и аква парковима за најмлађе, голф теренима и многим другим услугама – казали су у Туристичкој организацији Републике Српске.

Промоција

Туристичка организација Републике Српске активно промовише све бањске центре у зависности од тржишта на којем се врши промоција.

– Успјешна промоција зависи од посебности онога што се промовише. Као предности наших бањских центара можемо навести висок квалитет и специфичност термалних вода, дугу традицију бањског туризма, релативно ниске цијене услуга, атрактивне природне ресурсе, очувану природу, лаку доступност, здраву и висококвалитетну храну, као и гостопримљивост људи – кажу у ТОРС-у.

Leave a Reply