U Makedoniji će sutra svečano biti obilježen Dan Republike, spomen na dan kada je 1903. godine podignut Kruševski ustanak i na dan kada je 1944. godine održano Prvo zasjedanje Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije /ASNOM/.

Dva istorijska Ilindana – 111 godina od Kruševskog ustanka i 70 godina od Prvog zasjedanja ASNOM-a, biće obilježeni narodnim skupovima na Mečkinom Kamenu u Kruševu i kumanovskom mjestu Pelince, u blizini manastira Prohor Pčinjski. 

Iako je Prvo zasjedanje ASNOM-a, na kome su udareni temelji makedonske države održano 2. avgusta 1944. godine u manastiru Sveti Prohor Pčinjski u Srbiji, makedonski državni vrh je prije četiri godine odlučio da se nacionalni praznik – Dan državnost obilježava u Makedoniji. 

Godišnjice ASNOM-a ranije su obilježavane u manastiru Sveti Prohor Pčinjski u Srbiji, ali je zbog spora Srpske pravoslavne crkve sa autokefalno nepriznatom Makedonskom crkvom, državni vrh odlučio da proslave organizje u muzeju u Pelincu, izgrađenom 2003. godine, uz samu granicu sa Srbijom. 

Moto ovogodišnjeg obilježavanja Dana Republike je „Od sna do sunca“. 

Kruševski ustanak počeo je 2. avgusta 1903. godine na pravoslavni praznik Ilindan. Oko 800 ustanika oslobodilo je grad, a nakon dva dana Nikola Karev proglasio je Kruševsku republiku i postao njen predsjednik. 

Kruševska republika je trajala 10 dana, jer je osmanlijska vojska pod komandom Bahtijar-pašepovratila vlast u Kruševu. 

Ostavi poruku