У РС није успостављен адекватан систем праћења и анализе запошљавања у јавној управи која често нису била правовремена, транспарентна и по усаглашеним критеријумима за избор најбољих кандидата.

Наведено је то у извјештају о ревизији учинка „Запошљавање у јавној управи“ од 2011. до 2013. године који је објавила Главна служба за ревизију јавног сектора РС.

Ревизори су утврдили да стратегија развоја кадра у јавној управи РС у цјелини не постоји, а да није у току ни њена израда или припрема.

– Планирање кадрова је непотпуно и нередовно, а донесена акта кадрова нису јасно повезана са циљевима из стратегија и економских политика ни са резултатима из годишњих програма рада – наведено је у извјештају.

Ревизијом је утврђено да је повећаван број запослених у јавној управи, образовању и здравству, а смањен у осталим дјелатностима.

– Број пријављених кандидата по радним мјестима значајно варира у зависности од нивоа органа јавне управе, дефинисаних посебних услова конкурса и мјеста у којем се обавља посао. Вишеструко већа заинтересованост кандидата је за рад у републичким него у локалним органима јавне управе – истакли су ревизори наводећи да у републичким органима за поједина радна мјеста конкурише и по 100 кандидата, док их на локалном нивоу често конкурише само неколико.

Ревизори наводе да су посебни услови конкурса у правилу дефинисани уопштено, нису прецизирана специфична знања, искуства, вјештине и личне карактеристике кандидата које су пожељне за конкретно радно мјесто. Проблем представља, како су навели, и чињеница да велики број кандидата може конкурисати за мјеста на којима се обављају врло различити послови.

– Узроке високог одустајања кандидата од интервјуа, поред трошкова, треба тражити у чињеници да су кандидати свјесни да имају мале шансе да буду примљени. Овоме доприноси чињеница да често на конкурсима буду изабрани кандидати који већ раде на одређено вријеме на радном мјесту за које је расписан конкурс. Наведене околности захтијевају преиспитивање постојећих и тражење нових и модернијих приступа у управљању развојем кадровске политике – истичу ревизори.

Циљ ревизије је био да испита да ли је и у којој мјери запошљавање у јавној управи засновано на резултатима рада и повезано са утицајем на остваривање циљева јавне управе као цјелине. Ревизијом су обухваћена министарства рада и борачко-инвалидске заштите, финансија, индустрије и енергетике и просторног уређења, грађевинарства и екологије, те Пореска управа, Републичка управа за инспекцијске послове и локалне управе Дервента, Прњавор и Добој.

Leave a Reply