SHARE

Европска комисија је издвојила додатних 65 милиона евра помоћи БиХ и Србији за санирање посљедица поплава.

Из Делегације ЕУ у БиХ саопштено је да је од тог износа три милиона издвојено за хуманитарну помоћ најугроженијима у обје земље, и то за њихове најхитније потребе, нарочито за прехрамбене артикле, здравствену заштиту и средства за чишћење, прву помоћ и збрињавање.

Приоритет представља снабдијевање здравствено исправном водом за пиће и основним хитно потребним артиклима, као што су ћебад, мадраци, кревети, постељина и апарати попут исушивача влаге ради санирања оштећених кућа.

Ова средства биће упућена преко Црвеног крста и осталих партнерских организација на терену.

Хумантарна средства од три милиона евра издвојена су поред помоћи у материјалним средствима, коју су доставиле 22 државе чланице ЕУ путем Механизма цивилне заштите ЕУ.

У БиХ и Србији ангажовано је више од 660 хуманитарних радника, а са њима су стигли и моторни чамци, хеликоптери, пумпе и хуманитарни пакети.

Преостали износ од 62 милиона евра издвојен је за обнову и хуманитарне потребе у погођеним подручјима у краткорочном и средњорочном периоду.

Ова средства су прерасподијељена из ранијих програма који се финансирају из Инструмента претприступне помоћи /ИПА/.

Средства ће бити на располагању крајем јуна као помоћ за јавну инфраструктуру, као што су школе и службе социјалне заштите, и набавку основних средстава за предузећа и пољопривредна газдинства с циљем поновног покретања ђелатности.

Осим тога, програм ИПА 2013. обухватиће и позив за подношење приједлога у висини од два милиона евра, који ће бити објављен у јуну као помоћ код увођења модула за одговор на поплаве у складу са Механизмом цивилне заштите ЕУ.

ЕУ је опредијељена да настави са пружањем помоћи и у средњорочном и у дугорочном периоду новим ИПА средствима која ће бити издвојена за период 2014-2020.

Тачан ђелокруг и износ биће утврђени на основу свеобухванте процјене потреба која се очекује у предстојећим седмицама како би средства била расположива објема земљама током љета.

Европска комисија ради са погођеним земљама и у тијесној координацији са међународним финансијским институцијама на процјени тачних потреба и утврђивању најбољих инструмената и финансијске подршке.

На тој основи, ЕУ ће мобилисати додатна ИПА средства као помоћ у обнови инфраструктуре и унапређењу управљања ријекама и ризиком од поплава, између осталог и са регионалног становишта.

Тиме ће бити омогућено боље предвиђање и санирање ризика и побољшан механизам цивилне заштите у случају елементарних непогода.

У оквиру намјенског инструмента ЕУ за допринос стабилности и миру /бивши Инструмент за стабилност/ већ се издваја циљана подршка, уз помоћ стручњака на процјени потреба и биће издвојена додатна средства за рјешавање проблема мина у БиХ, што је од највећег значаја.

Центар Европске комисије за координацију интервенција у ванредним ситуацијама у сталном је контакту са надлежним органима у погођеним земљама и води рачуна о томе да помоћ која се шаље одговара потребама на терену, наводи се у саопштењу.

Два тима цивилне заштите ЕУ помажу у координацији испоруке помоћи у Србији и БиХ.

Европска комисија суфинансира и трошкове транспорта помоћи и органима власти обезбјеђује сателитске снимке поплављених подручја.

SHARE

Оставите одговор