Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede Republike Srpske Stevo Mirjanić danas je poljoprivrednicima sa područja Semberije predočio prijedlog resornog ministarstva kojim se ovogodišnje subvencije usmjeravaju u podršku tekućoj proizvodnji i u ulaganja u kapitalne namjene.

„Riječ je o ulaganju u kapitalne namjene, prije svega, u opremu, mehanizaciju, u sisteme za navodnjavanje, u proširenje prehrambenih kapaciteta…u njihovu modernizaciju i druge namjene koje su od interesa za ukupni razvoj poljoprivredne proizvodnje u Srpskoj“, rekao je Mirjanić u Bijeljini.

On je naglasio da je rasprava sa poljoprivrednim proizvođačima sa područja Semberije bila veoma konstruktivna.

„Rasprava sa poljoprivrednim proizvođačima o temama koje ih tište pokazala je punu zrelost i dobronamjernost svih učesnika“, rekao je Mirjanić nakon sastanka sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača, zadruga i preduzeća u Bijeljini.

On je podsjetio da je u pogledu preregistracije gazdinstava bilo određenih nerazumijevanja, te dodao da će o ovom procesu biti još razgovora.

„Nisu velike razlike između komercijalnih i nekomercijalnih gazdinstava, ali one, ipak, postoje u dijelu koji se odnosi na kapitalna ulaganja. Želimo da komercijalna proizvodna gazdinstva podstaknemo da postanu prave proizvodne jedinice tržišnog tipa i da ti proizvođači i žive i rade na području na kome proizvode“, rekao je Mirjanić.

Ostavi poruku