Predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić rekla je danas u Sarajevu da su vojnici iz BiH u mirovnoj misiji u Avganistanu u poderanim uniformama i čizmama kojima su otpali đonovi.

Majkićeva je rekla novinarima, nakon sjednice Komisije, da su vojnici iz BiH prinuđeni da od danskih vojnika posuđuju odjeću i obuću.

Prema njenim riječima, ovo se navodi u Informaciji o posjeti parlamentarnog vojnog povjerenika BiH četvrtoj rotaciji Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji ISAF u Avganistanu, koju je prihvatila Komisija na današoj sjednici.

Komisija je zaključila da Informacija bude upućena domovima Parlamentarne skupštine BiH i da Ministarstvo odbrane BiH postupi po preporukama koje su sadržane u Informaciji, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Na sjednici Komisije zaključeno je da preporuke koje je parlamentarni povjerenik BiH naveo tokom današnje rasprave, a sastavni su dio prošlogodišnjeg Izvještaja o radu Parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, budu razmatrane na narednoj sjednici Komisije s ciljem donošenja određenih zaključaka.

Članovi Komisije su domovima Parlamentarne skupštine BiH za poziciju parlamentarnog vojnog povjerenika BiH predložili Boška Šiljegovića.

Komisija je odlučila da uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane i bezbjednosti BiH.

Na sjednici je primljena k znanju Godišnja analiza iz oblasti upravljanja personalom za 2011. godinu.

Članovi Komisije su se upoznali sa pozivom na konferenciju Centra za bezbjednosnu saradnju – RACVIAC, koja će biti održana u Zagrebu 16. i 17. oktobra, te primili k znanju Informaciju u vezi sa produženjem NATO Povjereničkog fonda dva u BiH na 2013. godinu.

 

Ostavi poruku