Žalbeno vijeće Haškog tribunala neće razmatrati nove dokaze koje je tokom žalbenog postupka predlagala odbrana hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača.

Odbrane dvojice generala podnijele su tokom prošle i ove godine nekoliko zahtjeva da se u žalbenom dijelu postupka uvede 30-ak novih dokaza, među kojima su bili i zapisnici sjednica Vrhovnog savjeta odbrane koje su se održavale u Beogradu za vrijeme Oluje, američka diplomatska bilješka objavljena na Vikiliksu i ekspertski izvještaji američkih oficira.

Ti se dokazi odnose na uzrok odlaska srpskih civila prije, za vrijeme i nakon Oluje, za artiljerijske napade Hrvatske vojske tokom Oluje kao i ovlašćenja Gotovine kao komandanta, a odbrane su tvrdile da im nisu bili na raspolaganju tokom suđenja.

„Žalbeno vijeće utvrđuje da podnosilac žalbe nije pokazao da bi ti dokumenti uticali na prvostepenu presudu da su bili uvedeni na suđenju“, navodi se u javnoj verziji odluke o odbijanju dokaza koja je donijeta još 21. juna.

Žalbene sudije zaključili su da su slični dokazi izvedeni tokom suđenja, a za dio dokaza zaključili su da su bili na raspolaganju odbrani.

Žalbeno vijeće ističe da se ta odluka odnosi isključivo na prihvatljivost predloženih dokaza i ne može se tumačiti kao izražavanje bilo kakvih stavova o samim žalbama dvojice generala.

Odbrana Gotovine nakon te odluke u avgustu je zatražila od žalbenih sudija da uvedu novih pet dokaza u žalbeni postupak koji, kako su naveli, takođe „ruše“ zaključak prvostepene presude da su Srbi iz Krajine izbjegli tokom „Oluje“ zbog prekomernog gađanja od strane Hrvatske vojske. Ti dokazi, po ocjeni odbrane, potvrđuju da su Srbi evakuisani organizovano po nalogu krajinskih vlasti, kao što su to pokazali i dokazi koje je odbilo žalbeno vijeće.

Žalbeni postupak u predmetu protiv Gotovine i Markača, nepravosnažno osuđenih prošle godine na 24 odnosno 18 godina zatvora zbog zločina počinjenih za vrijeme i nakon operacije Oluja, trebao bi se da bude završen do kraja godine kad se očekuje odluka žalbenoga vijeća o žalbama dvojice generala na prvostepenu presudu.

Haško tužilaštvo je poručilo da prvostepena presuda kojom su osuđeni kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata daje osnova za proglašenje njihove krivice i kao pomagača u tom poduhvatu kao i za proglašenje njihove krivice po komandnoj odgovornosti za zločine koji su uslijedili tokom dva meseca nakon Oluje dok je odbrana tvrdila suprotno, odnosno da nepravosnažna presuda ne daje nikakav osnov žalbenom vijeću da donese osuđujuću presudu.

Odbrane je pozvala vijeće da ih oslobodi svake odgovornosti u slučaju da utvrde da nisu bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata ili krivi kao komandanti za zločine počinjene tokom i nakon Oluje.

Odbrane su u avgustu zasebnim aktom o kome još nije odlučeno osporile i nadležnost žalbenoga vijeća za razmatranje pitanja alternativne krivice dvojice generala jer je riječ o pitanju koje nije predmet žalbenog postupka.

Ostavi poruku