Presedan kosovskog separatizma, oružano-terorističke prirode, uz podršku Zapada i NATO-a, postao je opasan virus za cjelovitost evropskih dražava, ocjenjuju politički analitičari.Kao „lokomitiva“ opasnog i nepredvidivog procesa nastupaju Albanci, ali ne samo kosovski – upozoravaju ruski mediji.

Lideri makedonskih Albanaca nagovještaju vlastima Bugarske da je poželjno da se Makedonija raspadne na bugarski i albanski dio.

Legalni i ilegalni stanovnici sjeverne Grčke albanske nacionalnosti spremni su da ponove kosovski scenario.

Podloga za separatizam „uzgajana“ vijekovima postoji i na prostoru centralne i istočne Evrope.

Lideri Mađarske i Slovačke u posljednje vrijeme slobodno tumače svoju istorijsku prošlost, kada su njihove teritorije bile u sastavu jedinstvene države – Habsburške monarhije, navodi „Glas Rusije“.

Premijer Mađarske Viktor Orban pretenduje na ulogu savremenog ujedinitelja mađarskih zemalja – od Jadrana do Bukovine i od Beča do Transilvanije – ocjenjuje ovaj medij.

Analitičati podsjećaju da zvanični Bukurešt takođe razmatra nepravednost aktuelnih granica. Težnja nekih krugova, na čijem čelu se našao predsjednik Rumunije Trajan Basesku, da se Rumuniji pridodaju neke moldavske teritorije ogleda se u istim dejstvima kao i politika Budimpešte u pogledu transivlanskih Mađara.

Riječ je o davanju pasoša i finansijskih grantova uz izjave o nepravednosti rezultata svjetskih ratova.

Spisak aktuelnih i potencijalnih separatističkih žarišta na evrpskoj karti može se nastaviti do u beskraj. A prvobitni uzrok je na Balkanu od raspada nekadašnje Jugoslavije do kosovskog sindroma.

Prijetnja od diverzantsko-terirostičke aktivnosti za Evropu, prije svega, potiče sa teritorije kvazidržave Kosovo. Ona takođe jača zahvaljujući djelovanju odgovarajućih snaga i struktura Zapada koje podržavaju Kosovo.

U pokušaju da se postavi prepreka na putu separatizma u istočnoevropskim zemljama EU je još 1999. godine uvela Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu. U njegovoj osnovi je princip rješavanja socijalno-ekonomskih i drugih problema svake od zemalja regiona izolovano od ostalih.

Ipak, razvoj situacije oko Kosova i aktivizacija separatizma u drugim regionima istočne Evrope pokazali su da EU nije pošlo za rukom da zaustavi virus separatizma na svojim granicama.

 

Ostavi poruku