Republika Srpska preuzela je danas predsedavanje Asocijacijom šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA), a prvom sastanku je prisustvovao i direktor Policije Srbije Milorad Veljović.

Prvi sastanak novoizabranog Izvršnog odbora Asocijacije, kome je predsedavao direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, održan je danas u Banjaluci.
Vasić je saradnju policija u regionu ocenio kao dobru, „pogotovo kad se radi o prostorima gde nema jezičkih barijera, a tu mislim na Srbiju, Crnu Goru, agencije iz BiH i Hrvatsku, mislim da u tom delu nema problema oko međupolicijske saradnje“.

 

On je napomenuo i da je saradnja sa policijama u drugim državama dobra.
Vasić je istakao da je problem u procesuiranju mnogih lica vezan upravo za izručenje, dodajući da i dalje postoji zakonska smetnja da se državljani BiH predaju Crnoj Gori ali da sva nastojanja u poslednje vreme idu u pravcu rešavanja tog problema.

 

– Sva nastojanja idu u pravcu da se te barijere bar na ovim prostorima uklone i da lice koje je izvršilo krivično delo, a prebegne ovamo, prilikom hapšenja možemo odmah predati organima koji ga gone, a ne da mu, praktično, kao država pružamo utočište – rekao je on.
Kad je reč o konkretnim međupolicijskim akcijama, Vasić je naveo da postoji dosta zajedničkih akcija, koje se paralelno vode sa svim zemljama iz okruženja, naročito na polju organizovanog kriminala.
Zamenik direktora Policije Srbije Branislav Mitrović je izjavio da srpska policija ima dobru saradnju sa svim policijama u okruženju.

– Sa svim policijama imamo sklopljene sporazume o saradnji, imamo zajedničke akcije i zajedničke timove – rekao je Mitrović.
– Naši kontakti su svakodnevni, linije rada koje se bave određenom problematikom imaju naše obostrane saglasnosti da bez ikakve formalnosti mogu sarađivati u operativnom smislu – kazao je on.
Mitrović je izrazio nadu da je i sama zamisao funkcionisanja Asocijacije direktora policije jugoistočne Evrope upravo to da „naša saradnja na nivou direktora pokaže i da slobodu svim našim potčinjenima da sarađuju bez ograničenja, bez određenih formalnosti kako je to bilo u proteklom periodu“.
– Mislim da su kriminalci toga svesni da je naša saradnja upravo za njih veliki problem i oni se, zahvaljujući našoj saradnji, sele sa ovih prostora – istakao je on, ukazavši da je zato neophodno širiti saradnju i izvan jugoistočne Evrope, kako bi se sarađivalo i sa svim članicama EU i sa mnogim drugim državama kad je u pitanju policijska saradnja Republike Srbije, čak i sa afroazijskim.
Sastanku su prisustvovali članovi Izvršnog odobra Asocijacije – direktor Policije Srbije Milorad Veljović i pomoćnik direktora Uprave policije Crne Gore Nikola Janjušević, član Asocijacije direktor Policije Makedonije Ljupčo Todorovski i direktor SEPCA-e Zlatko Miletić.

 

Ostavi poruku