Udruženje vojnih penzionera u Federaciji BiH /FBiH/ saopštilo je da su završene sve pripreme za sutrašnji protest vojnih penzionera ispred sjedišta federalne vlade, te pozvalo sve vojne penzionere u Federaciji da na taj način izraze nezadovoljstvo odlukom Vlade o smanjenju njihovih penzija.Organizacioni odbor protesta na jučerašnjoj sjednici potvrdio je odluku o održavanju protesta, čiji je povod odluka Vlade od 17. jula na osnovu koje je Federalni zavod penziono-invalidskog osiguranja umanjio penzije za 15 odsto svim vojnim penzionerima u Federaciji.

U Udruženju smatraju da su prestankom primjene Zakona o uštedama 1. jula prestali i razlozi za smanjivanje penzija od 15 odsto penzionerima boračke populacije.

„Umjesto da se ispravi nepravda i otkloni diskriminacija prema penzionerima boračke populacije u odnosu na ostale penzionere u FBiH, kao i u odnosu na ostale budžetske korisnike, Vlada donosi odluku kojom se uvodi isplatni koeficijent za penzije 1.485 za sve penzionere boračke populacije koji su otišli u penziju po boračkim federalnim propisima i smanjuje im penziju za 15 odsto“, pojašnjava se u saopštenju.

Ovim činom je, tvrde u Udruženju, Vlada FBiH donijela protivzakonit i protivustavni akt povrijedivši Ustav BiH i Evropsku konvenciju o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Organizacioni odbor naveo je da proteste podržavaju sva boračka udruženja Armije BiH i HVO-a u Federaciji.

Ostavi poruku