Ministri spoljnih poslova jedanaest zemalja članica EU zatražili su čvršće povezivanje evropskih država, jačanje evropskih institucija i veća ovlaštenja za visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Ketrin Ešton.Dokument pod nazivom „Budućnost Evrope“ objavljen je sinoć nakon sastanka ministara spoljnih poslova Austrije, Belgije, Danske, Francuske, Holandija, Italije, Njemačke, Luksemburga, Poljske, Portugalije i Španije.
Glavna teza dokumenta je zahtjev za smanjenjem ovlašćenja nacionalnih država i prenos ingerencija na zajedničke evropske institucije.

Šefovi diplomatija pozvali su EU da izvrši reviziju Evropske službe za spoljne poslove, kako bi Eštonovoj bila data veća ovlaštenja i omogućena direktna saradnja sa zemljama van EU, kao i veće nadležnosti u odbrambenoj politici, čime bi ona postala odgovorna za formiranje „evropske vojske“.

Ministri traže da se u pitanjima spoljne i odbrambene politike odluke donose većinskim glasanjem kako bi se spriječile opstrukcije samo jedne države članice.

U dokumentu se navodi da bi ubuduće sve važne odluke trebalo donositi „super kvalifikovanom većinom država članica i njihovih građana“, što je u direktnoj suprotnosti sa dosadašnjom praksom donošenja odluka u EU, gdje se uvijek insistiralo na konsenzusu.

Ministri predlažu uvođenje institucije predsjednika EU, koji bi istovremeno bio na čelu Evropske komisije i Savjeta EU, a birali bi ga svi građani Unije na zajedničkim izborima, koji bi se održavali istog dana u svim zemljama članicama EU.

U dokumentu se, takođe, predlaže uspostavljanje evropske granične policije, koja bi bila ovlašćena da čuva spoljne granice Unije.

Ostavi poruku